Erdővidéki Lapok, 2001 (2. évfolyam, 1-4. szám)

2001-03-01 / 1. szám

Helytörténeti, helyrajzi és néprajzi folyóirat 2001. március II. évfolyam, 1. szám Megjelenik negyedévente. A TARTALOMBÓL. Kisgyörgy Zoltán: Neves kutatók az erdővidéki ásványi kincsek nyomában Dénes István: A homoródalmási Orbán Balázs barlang kutatástörténetéből Sylvester Lajos: Mikor és miért is volt baj Köpecen? Hoffmann Edit A baróti közbirtokossági kultúrház építésének története Lőrincz Sándor: Erdővidék növény- és állatvilágáról Demeter László: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc háromszéki hősei Felhívás egy erdővidéki múzeum létrehozásának támogatására

Next