Erdővidéki Lapok, 2003 (4. évfolyam, 1-4. szám)

2003-03-01 / 1. szám

------------------Tartalom, if.oszf.k____________ Nagybaczoni Nagy Vilmos: Nagybaconi emlékek... / 3 RÉGÉSZET Dénes István: Olaszteleki temető a fejedelemség korából / 14 TÖRTÉNELEM Csáki Árpád: Adatok Erdővidék református templomainak építéstörténetéhez / 8 Albert Ernő: Cigányok Erdővidéken / 12 ÉVFORDULÓK / 15 NÉPRAJZ Ilkei Ildikó: Ragadványnevek Vargyason / 16 MEGEMLÉKEZÉS Boér Imre: Máthé János, magyarhermányi autodidakta tudós emlékezete / 19 FORRÁSKÖZLEMÉNY Zathureczky József: A kézdivásárhelyi robbanás / 22 ERDŐ VIDÉKI TÚRAUTAK Lőrincz Sándor: Szármány-Valás (Valál) portyáért / 25 TÖRTÉNELMI KÉPCSARNOK / 32 Főszerkesztő: Demeter László Szerkesztőbizottság: Antal István (Bárót), Dénes István (Bárót), Hoffmann Edit (Bárót), Kolumbán Vilmos József (Kolozsvár) Lapterv: Könczey Elemér Számítógépes szerkesztés: Nagy Zsuzsanna Korrektor: Demeter Emese Készült az Actual Print kft. nyomdájában, Baróton. Felelős vezető: Antal István igazgató. Kiadja a baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesület és az Actual Print kft. A szerkesztőség címe: 4023 Baraolt, Kossuth Lajos u. 129. Tel.: 00 40 267 377813. 00 40 267 377962. Fax: 00 40 267 377919. E-mail: demeterlaszlo@yahoo.com E lapszámunk a Communitas Alapítvány, az Illyés Közalapítvány és Kovászna Megye Tanácsának támogatásával jelenhetett meg. További támogatónk az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (Sepsiszentgyörgyi. E lapszámunk szerzői: Albert Ernő ny. tanár (Sepsiszentgyörgyi. Boér Imre ny. tanár (Bárót), Csáki Árpád történész (Sepsiszentgyörgyi. Demeter László történész (Bárót), Dénes István geológus (Bárót), Ilkei Ildikó unitárius teológiai hallgató (Vargyas). Lőrincz Sándor tanár (Barót). Nagybaconi Nagy Vilmos tábornok, hadügyminiszter (+1976). Zathureczky József '48-as honvéd Lapunk beszerezhető Baróton a Városi Művelődési Házban, az Éva kft. boltjában, az Erdővidék szerkesztőségében. Nagyajtán Barabás Mihály iskolaigazgatónál és Fekete Levente unitárius lelkésznél. Nagybaconban Mihály Rékánál. Bardócon Demeter Eszternél, Olaszteleken a református parókián. Sepsiszentgyörgyön a Corvina Könyvesboltban. Budapesten a Magyar utcai Kis Magiszter Könyvesboltban és a Heraldika Kiadó székhelyén (Takács Menyhért u. 5.), valamint alkalmi terjesztőinknél. ISSN 1583-0993

Next