Erdővidéki Lapok, 2005 (6. évfolyam, 1-4. szám)

2005-03-01 / 1. szám

Tartalomjegyzék Demeter László: 2005 - Mikó Imre emlékév / 3 IPARTÖRTÉNET Nagybaconi Molnár Ferenc: Malomépítés Sepsibaconban a 16. században / 4 NAGYJAINK Borbáth Zsuzsánna­ Ella, Bokor Ágnes, Kondor Mária, Sidó Szilveszter Lujza: Gábor Áron személye kézírásának tükrében NÉPRAJZ Jánosi József: Felsőrákosi rézpártás lakodalmas / 15 ADATTÁR Balaskó Edina, Illésfalvi Péter: Erdővidék második világháborús veszteségei (VII.) / 25 ERDŐVIDÉKI TÚRAUTAK Lőríncz Sándor: Peremvidéki portyaút a Dél-Hargitában / 28 ÉVFORDULÓ / 14 TÖRTÉNELMI KÉPCSARNOK / 32 ■ Főszerkesztő: Demeter László Szerkesztőbizottság: Antal István (Bárót), Dénes István (Barót), Hoffmann Edit (Bárót), Kolumbán Vilmos József (Kolozsvár); Lapterv: Könczey Elemér Számítógépes szerkesztés: Szász Réka A nyomdai előkészítésben részt vett: Várhegyi László Készült az Actual Print kft. nyomdájában, Baróton. Felelős vezető: Antal István igazgató. Kiadja a baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesület és az Actual Print kft. A szerkesztőség címe: RO-525100 Baraolt, Rózsa u. 10/5. Honlap: www.erdovidek.fb Tel.: 004 0207 377389, 004 0745 103 415 Fax: 004 0207 300641, E-mail: demeterlaszlo@yahoo.com E lapszámunk Bárót Város Önkormányzata, a Communitas Alapítvány, az Illyés Közalapítvány és Kovászna Megye Tanácsa támogatásával jelenhetett meg. E lapszámunk szerzői: Balaskó Edina főelőadó (HM HIM Központi Irattár, Budapest), Borbáth Zsuzsánna­ Ella grafológus (Sepsiszentgyörgyi. Bokor Ágnes grafológus (Sepsiszentgyörgyi. Demeter László történész (Barót), Illésfalvi Péter gyűjteményvezető muzeológus, hadtörténész (HM HIM Hadtörténeti Múzeum, Budapest), Jánosi József néprajzkutató (Sepsiszentgyörgyi, Kondor Mária grafológus (Sepsiszentgyörgyi. Lőrincz Sándor tanár (Gaál Mózes Általános Iskola, Barót), Nagybaczoni Molnár Ferenc helytörténész (Budapest), Sidó Szilveszter Lujza grafológus (Sepsiszentgyörgyi. (Rövidítések: HM HIM , Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum) Lapunk beszerezhető Baróton az Éva kft. Boltjában és az Erdővidék szerkesztőségében. Nagyajtán Barabás Mihály iskolaigazgatónál és Fekete Levente unitárius lelkésznél. Nagybaconban Mihály Rékánál, Bardócon Demeter Eszternél. Budapesten a Magyar utcai Kis Magiszter Könyvesboltban és a Heraldika Kiadó székhelyén (Takács Menyhért u. 5.), valamint alkalmi terjesztőinknél.

Next