Evangélikus Népiskola, 1909 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1909-01-01 / 1. szám

r EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA. Nevelés- és oktatásügyi Felelős szerkesztő és kiadó: havi folyóirat. PAPP JÓZSEF Előfizetési ára: egész évre 6 korona (3 írt.) fél évre 3­0 (1.50 írt.) A lap szellemi részét illető közlemények, úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanítóképző-intézet) küldendők. XXI. évf. Sopron, 1909. január hó. 1. sz. Sopron, Köttig Gusztáv és Fia kő-, fény- és könyvnyomdája

Next