Evangélikus Népiskola, 1936 (42. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-01 / 1. szám

Kiadja : REV 98 AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET. Megjelenik havonta. A kiadásért felelős: Kiszely János. Előfizetési ára: egész évre 10­0, félévre 5 pengő. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez Körmend, az előfizetési díjak az Országos Evangélikus Tanítóegyesü­let pénztára, Cegléd (42,523. sz. csekkszámla) címre küldendők. A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár. Lapzárta a hónap 16-án. HIV Tartalom. Oldal Új köntösben ................................­....................... ................... 1 Egység pedagógiai munkánkban. (Folytatás.) Dex Ferenc ... 2 A nyolcosztályú népiskola gyakorlati működéséről. Kuszák István 5 A rossz gyermek. Sátory Vilmos ........................................­ — 9 Budapest—Várna—Istanbul. (Folytatás.) Pozsonyi Károly dr. ... 13 Hogyan vezette vissza egymáshoz egy elveszett Evangélikus Népiskola a haragos házastársakat? Istenes József — 16 Megoldásra váró problémák. Grieszhaber E. Henrik................... 21 Megfigyelések .................- — -- ............... — — — 29 Szeptembertől júniusig. Kiszely János­­.................­ — 27 Az O. E. T. E. és az üdülőház számadása. Kiszely János 29—30 Kis hirek ................................. . ...................­­.......... 31—32 Az Evangélikus Népiskola munkatársai az 1935. évben ........... 33 Kérelem az olvasókhoz — — ........... — ........... 33 Kántori rovat: Az egynemű karokról. Dr. Gárdonyi Zoltán — 34 Kottamellékleteink. Hamar Gyula......................­ ... 35—36 Szerkesztői üzenetek. Amidőn kedves munkatársaimnak fáradozásáért e helyről is meleg köszönetet mondok, nekik áldott, boldog újévet kívánva, ké­rem továbbra is közreműködésüket. Egyben szeretettel felajánljuk részükre szerény ellenértékű­ lapunk 1936. évi munkatársi tisztelet­példányát. Kérem, fogadják szeretettel. Horusitzkyné Bartel H. Megérkezett. Nyomdaváltozás miatt korábbi lapzárlat nem tette lehetővé, hogy most hozzam, így majd februárban. Köszönettel. Hrabovszky Mihály, Békéscsaba. Köszönöm a megkül­dött munkákat s jelentést. Hálás vagyok, hogy kész vagy minden­ben együtt­működni velem s ügyünket lelkesen szolgálod. Leveled utolsó pontjára nézve csak annyit, hogy majd az idő meghozza a megoldást itt is. Bérezés L., Egyt. Jókor jött. Azonnal nyomdába küldtem. Mi is örülünk a kitüntetésnek. Jókívánságaidat viszonozva, én is sok áldást és erőt kívánok.

Next