Evangélikus Népiskola, 1940 (46. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-01 / 1. szám

RÉV 77 [1198] Kiadv­a : AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET. Megjelenik havonta hangjegymelléklettel. A kiadásért felelős : özv. Kiszely Jánosné. — Előfizetési ára : egész évre 10 P, félévre 5 P — A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez Körmend, az előfizetési díjak az Országos Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, Cegléd (42.523. számú csekkszámla) címre küldendők Lapzárta a hónap 16 án. A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel járt istKV Tartalom. Ime mindent újjá teszek ! B. A. a. t. —­­................­ — — 1 Tanítóegyesületi jubileumra. Szentantalfai Nagy Lajos ...........­­ Korszellem és a tanítóképesítő-vizsgálatok írásbeli neveléstudo­mányi tételei az 1910—11. tanévtől az 1925—26. tanévig. Dr. Garai József.................­.......................................................... 3 A gyermek megítélése. Istenes József — —................................. 10 A falu és a nyolcosztályos népiskola. Buti Sándor — — — 13 MŰHELYÜNKBŐL: Néhány szó a bibliaolvasásról és bibliaismertetésről. Itzés Mihály.................................­.................................. — — — 18 A módszer műhelyéből. Kelényi Ferenc ............................ 22 MEGJEGYZÉSEK: Az özvegy, az árva. Páter Jenő —­­.........................­ — 37 EGYESÜLETI ÉLET - HIVATALOS RÉSZ: Előadói jelentés. Somogyi Béla -................-..............— — 38 Mendelényi Ede­­ .........................- -- ............................ 43 KÖNYVISMERTETÉS: A népiskola igazgatása. S................­...............— — — — 44 Újabb hazafias beszédek. S........................................................ 44 HÍREK ...­­ .........................................................................­ ._ 45 KÁNTORI ROVAT: A magyar protestáns himnológia feladatai. Schulek Imre 46 Hangjegymellékletünk. .. — .................­.......................— — 47 Egyházzenés műsorok. .. —­­.......................................— 48 Oldal

Next