Felsőoktatási Szemle, 1953 (2. évfolyam, 1-12. szám)

A FELSŐOKTATÁSI SZEMLE 1993. évi II. évfolyamának tartalomjegyzéke­ ­,'i• л»'"'"'"—a* * *” '<* A budapesti Jogi Kar módszertani bizottságának álláspontja az államvizsgák ügyében. 10. sz. — — — — — — — — — — — — — — 440 Alekszandrov F. L.: A hallgatók önálló munkája ellenőrzésének megszerve­zése. 7—8. sz. — — — — — — — — — — — — — — 293 A vizsgák előkészítése a kormány pro­gramm szellemében. 11. sz. — — — 487 Az államvizsgák jó előkészítéséért. 2. sz. — — — — — — — — — 88 Bogojavlenszkij F. I.: A tanszékvezető felelőssége a felvételi vizsgáikért. 5. sz. 195 Csonka Pál: Néhány szó az egyetemi előadásról. 2. sz. — — — — — — 59 Dávid Zsigmond: Beszámoló a Tudományos Diákköröket Szervező Iroda titkárai részére tartott ankétről. 10. sz. — — — — — — — — — — 470 Heckenast József: Az üzemi gyakorlat a hallgatók nevelésének fontos esz­köze. 10. sz. — — — — — — — — — — — — — — 468 Kárteszi Ferenc: Az államvizsgáról (Vitacikk). 7—8. sz. — — — — — 312 Kietlinska Zofia: A vizsgáztatás módszerei. 4. sz. — — — — — — —• 165 Küszöböljük ki a fogyatékosságot a termelési gyakorlat szervezéséből. 4. sz. — — — — — — — — — — — — — — — — 148 Lőrincz Pál: A vizsgáztatásról. 5. sz. — — — — — — — — — — 202 Paizs István: Hogyan osztályozzunk? 12. sz. — — — — — — — — 571 Rajnai Rudolf: A tudományos diákkörökre''. 3. sz. — — — — — — 121 Rajnai Rudolf: Egyetemi oktató-nevelői munkánk néhány kérdéséről. 9. sz. 385 Straub Gyula: Hogyan tehetjük maradandóvá hallgatóink tudását? 11. sz. — 517 Szalay László—Gargya László: A folyamatos tanulás ellenőrző módszereiről. 2. sz. — — — — — — — — — — — — — — — — 77 Szilágyi Lajos: Egyetemi levelező oktatásunk néhány kérdéséről. 11. sz. — — 511 Török Endre: Néhány szó a tudományos gondolkodásra való nevelésről. 1. sz. 464 Valkó Iván Péter: Esti hallgatók nevelése önálló munkára. 3. sz. — — — 125 Zinovjev Sz. I.: A vizsgák megtartásának néhány módszertani kérdése. 5. sz. 196­9 A műszaki és természettudományi oktatás módszertana A biológus hallgatók nyári termelésű gyakorlatai. 4. sz. — — — — — — 153 A diplomatervezés feladatai. 4. sz. — — — — — — — — —— — 143 A Szovjetunió felsőoktatási minisztere melett működő Módszertani Tudo­mányos Tanács 1950. évi március 16—17-én tartott harmadik teljes ülésé­nek határozata. (A főiskolai laboratóriumi gyakorlatok megjavítására.) 9. sz. — — — — — — — — — — —­ — — — — — 414 Balázs György—Kilián József: A gyakori átvezetés módszertana. (Részletek az első díjat nyert pályaműből.) 10. sz. — — — — — — — — 444 Batár Zoltán: A miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem Gépész­­mérnöki Kara tudományos diákköreinek félévi munkája és konferenciája. ■ 5. sz. - --------------------------------------------------------------------------225 Általános módszertan

Next

/
Thumbnails
Contents