Havi Közlöny, 1889 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1889-01-01 / 1. szám

Havi Közlöny AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI LELKIPÁSZTORSÁG KÖRÉBŐL. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM. Szerkesztők : TOKOD­Y ÖDÖN és PATZNER ISTVÁN. 1889. TEMESVÁROTT. Nyomatott a csanád-egyházmegyei könyvsajtón. 1889.

Next