Havi Közlöny, 1895 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1895-01-01 / 1. szám

HAVI KÖZLÖNY AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI LE­LKIPÁSZTORSÁG KÖRÉBŐL TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTŐK : TOKODY ODÖN ÉS PATZNER ISTVÁN. . ........ * . RENDHÁZ *J 1895. TEMESVÁROTT. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. 1895.

Next