Visegrád - Visegrádi Hírek, 2007 (23. évfolyam, 1-12. szám)

2007-01-01 / 1. szám

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám________________________________________________________________________2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy első öngyil­kossági kísérlete után még egyszer kardjába dőljön, fegyelmez­zük, ne csak gazdaságunkat, de eszméletünket is. A nyelv az egyetlen szellemi tényező, amelynek anyagi s gyakorlati ereje s szerepe is van, ezért hatalmas, s ezért esendő. A nyelv adomá­nya nélkül nem lehet sem kereskedni, sem országot igazgatni De aki hibásan beszéli, írja, az a szellem és anyag csodálatos csereforgalma révén hibásan is gondolkodik S a hiba ragadó­­sabb, mint az egészség... (Déry Tibor) MAGYAR NYELV Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged Ajkára vön, többé nem dobhat el! Szentség gyanánt hogy befogadja éked, Őrző oltárrá válik a kebel Pajzán, derűs vagy, mint nőink szeme, S erős, szilárd, mint hősök jelleme! Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék, S dörögni úgy tudsz, mint villámos ég! Minden, mi fejben, vagy szívben fakad, Tőled nyer pompát, színdús szavakat Nagy eszme, érzés oly ragyogva hord, Mint egy király az ünneplő bíbort! (Ábrányi Emil) ANYANYELV Elsőnek nem a szavakat tanuljuk meg anyánktól Arca jóságos mosolyát, lelkét, mely messze lángol Szépsége fonja úgy körül szívünk, hogy szólni kelljen, a drága dallam átölel tenyérnyi végtelenbe, s midőn az ember érti már sorsának szent zenéjét, ajkát szavakra nyitja meg, hogy mások is megértsék. Aki szeretni nem tanul, beszélni sem tanul meg, folyton dadogni kényszerül, élő szót nem teremhet, mely összefűzi azokat, kik tanúsága egy lett, emberhez méltó életet mutatni mindeneknek. (Csanád Béla) A Toldiból többet tanultál magyarul és magyarul gondolkod­ni, mint talán minden más könyvedből együttvéve. Most azt hiszed, hogy nagyon ismered és nagyon szereted: olvasd mégegyszer és látni fogod, hogy nem ismerted és nem szeretted eléggé. Olvasd addig, míg minden kifejezése, minden szava telkednek egy részévé válik, kitörölhetetlen, el­veszthetetlen kincseddé. Stílusod gazdagodik, a stílus gazdagsága a gondolat gazdagsága. (Babits Mihály) A KÖLTŐ ÉS A NYELV ... A nyelvet védeni nem elég akadémiai osztály vagy társa­ság. Önvédelemként kellene gondoskodnia róla minden ma­gyarnak. Szerethetnék nagy nemzet fia lenni, hogy nyelvemben is gondtalanabb lehessek. De ide születtem, ennek a kis nyelv­nek vagyok a rabja, börtönöm s egyszersmind összes lehetősé­gem, mint apró csillagról a fényt, ragyogtatnom kell. Ragasz­kodásom a megmaradásom. Csak általa tudok örülni és szen­vedni, bűneimet is általa követem el. Bízom erejében és min­denkori megújulásában. De azt is tudom, ha baj van vele is, országommal is baj lehet... (Ágh István) SZONETT AZ ANYANYELVRŐL Hazám: magyar nyelv - igék, főnevek és melléknevek kincses birodalma - jó ezredév formálta műremek! Varázsodat a lélek befogadja, újult erőt adsz minden munka­napra és elringatsz, ha békén pihenek. Valóság lesz a képzelet kalandja, ha szavaidban értelmet nyerek. A Siralom s a Halotti beszéd szavai óta járulok eléd és évszázadok költőit idézem. Te vagy az otthon és a nagyvilág. A nyelvtanod a törvény, melyen át a mondhatók szabályait megértem. (Hegedűs Géza)

Next