Visegrád - Visegrádi Hírek, 2018 (34. évfolyam, 1-12. szám)

2018-01-01 / 1. szám

VISEGRÁDI Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXXIV. évfolyam I. szám 2018. január Hej, mostan puszta ám igazán a puszta! Mert az az ősz olyan gondatlan rész gazda, Amit a kikelet És a nyár gyűjtöget, Ez nagy könnyelműen mind elfecséreli, A sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli. Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával, Sem a pásztorlegény kesergő sípjával, S a dalos madarak Mind elnémultanak, Nem szól a harsogó haris a fű közül, Még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedűs. Mint befagyott tenger, olyan a sík határ, Alant röpül a nap, mint a fáradt madár, Vagy hogy rövidlátó Már öregkorától, S le kell hajolnia, hogy valamit lásson... így sem igen sokat lát a pusztaságon. Petőfi Sándor A PUSZTA, TÉLEN Üres most a halászkunyhó és a csőszház; Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz; Mikor vályú elé Hajtják estefelé, Egy-egy bozontos bús tinó el-elbődül, Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül. Leveles dohányát a béres leveszi A gerendáról, és a küszöbre teszi, Megvágja nagyjából. S a csizma szárából Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol. S oda-odanéz, nem üres-e a jászol? De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak, Csaplár és csapiámé nagyokat alhatnak, Mert a pince kulcsát Akár elhajítsák, Senki sem fordítja feléjök a rudat, Hóval söpörték be a szelek az utat, Most uralkodnak a szelek, a viharok, Egyik fönn a légben magasan kavarog, Másik alant nyargal Szikrázó haraggal, Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő, A harmadik velők birkózni szemközt jő. Alkonyat felé ha fáradtan elülnek, A rónára halvány ködök települnek, S csak félig mutatják A betyár alakját, Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló... Háta mögött farkas, feje fölött holló. Mint kiűzött király országa széléről, Visszapillant a nap a föld pereméről, Visszanéz még egyszer Mérges tekintettel, S mire elér a szeme a túlsó határra, Leesik fejéről véres koronája. (Pest, 1848. január.) MEGHÍVÓ Szeretettel hívunk mindenkit a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN 2018. január 22-én hétfőn 18 órára a visegrádi Duna Moziba a LÉLEK-DAL című irodalmi összeállításra, BABJAK ANNAMÁRIA színművész és VINCZE JÓZSEF költő, szobrászművész előadásában A belépés díjtalan. „Együtt” Kulturális Egyesület JANUÁR 22. - A MAGYAR KULTÚRA NAPJA Kölcsey Ferenc síremléke Szatmárcsekén

Next