Katholikusok Lapja, 1931 (8. évfolyam, 1-22. szám)

1931-01-04 / 1. szám

ÜNNEPEINK: Jan. 4. Jézus szb nevének ünnepe. Ev. mint újév napján. Jan. 6. Vizkereszt. Ev. Ml. 2. 1-12. A bölcsek imádják Jézust. Jan. 11. Vizkereszt után I. vasárnap. A Szent­család ünnepe. Ev. Lk. 2. 42-52. A gyermek Jézus Jeru­zsálembe megy. Jan. 18. Vizkereszt után II. vasárnap. Ev. Jan. 2. 1 — 11. Jézus első csodája a kánai mennyegzőn. Böjt: A következő két hétben a pén­teki hústilalomtól eltekintve nincsen. LAPUNK legközelebbi száma január 18-án, vasár­­nap jelenik meg. ELŐFIZETÉSI ÁRAINK : Negyedévre ..... IP Félévre................................2 P házhoz küldve. Istentiszteletek rendje a kecskeméti templomokban 1. Szentmise: Hétköznap: Nagytemplomban fél 7, 7, fél 8 és 8 órakor. Barátoknál 6, fél 8 és 9 órakor. Kistemplomban fél 7 és fél 8 órakor. Piaristáknál fél 7 órától fél 8 óráig. Vasár- és ünnepnap: Nagytemplomban 6, 8, 9 és 11 órakor. Barátoknál 6, 8­ és 10 órakor. Kistemplomban 8, 9 és 10 órakor. Piaristáknál fél 9 órakor. 2. Szentbeszéd. A nagytemplomban a 6 és 9 órás szentmisék után, kivéve az ünnepnapo­kat, midőn a reggeli prédikáció elmarad. Barátoknál a 8 órai szentmise után. Kistemplomban a 8 és 9 órai szentmisék közben. V. vasárnap szentségbetétei előtt 5 óra. 3. Litánia: Nagytemplomban 4 órakor. I. vas. 5 ó. Barátoknál 6 órakor 4. Gyóntatás: Reggelenkint, vasár és ünnepnap d. e. 5. Kereszt­el­és és avatás: Reggel fél 9 és délután 4 órakor. 6. Betegek: Rendkívüli esetben bármikor, rendesen reggel az utolsó mise után.

Next