Kereskedelmi Szakoktatás, 1929. szeptember – 1930. május (37. évfolyam, 1-10. szám)

1929-09-30 / 1-2. szám

XXXVII. évfolyam. 1—2. szám. Szeptember—Október. 1929-1930. Kereskedelmi Szakoktatás * Havi folyóirat A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének Közlönye SZERKESZTI WIRKER ISTVÁN _______________________TARTALOM:________________________ Értekezések, beszámolók: Végh Kálmán: Értesítőink az 1928—29. iskolai évről. 1. 1. — Szakáll Zsigmond­ dr.: Útközben és Hamburgban. 45. 1. — László Béla: A berlini reklámkongresszus és reklámkiállítás. 50. 1. — Rajna Tibor dr.: Az osztrák alsó- és felsőfokú szakoktatás reformja. 56. 1. — Borotvás-Nagy Sándor dr.: A mai álláspont 58. 1. — Juckel Gyula dr.: Kölcsön-arbitrage. 65. 1. — Huszár Géza dr.: A normál járadék kamatláb­feladatának racionális megoldásai. 67.1.— Farkas Mihály: A váltók általános forgalmi adókötelezettségei. 86. 1. — Margócsy Emil: Kereskedelmi szakokta­tásunk egy negyedszázaddal ezelőtt. 91. 1. — Bírálatok, eszmecserék: Bankó Lajos dr.: Hozzászólás a kémiai tanításterv bírálatához. 95. 1. — Könyv­­ismertetések: Wirker István: Révai Kereskedelmi Pénzügyi és Ipari Lexikona. 97. 1. — Nagel Ede: Dr. Kogutowicz Károly Iskolai Atlasza II. 98. 1. — László Béla: Kelemen Ferenc, A pénz az ember életében. 99. 1. — Ihrig Károly, Szövetkezetek. 99. 1. — Láczer István dr.: Dr. Révész Vilmos, Magyar­angol kereskedelmi és jogi szakszótár. 100.1. — László Béla: Dr. Kurt Schmaltz, Betriebs-Analyse. 100. 1. — Paul Voss, Der Aufschwung der Leipziger Messe. 101.1. — Wirker István: Dr. M. v. Kreusch, Praktische Menschenkunde. 101.1. — Hajnal Dávid, A kor iskolája. 104. 1. — Folyóiratszemle. 104. 1. — Tudományos hírek: Gazdaság-földrajzi hírek. 103. 1. — Iskolai és személyi hírek: 109.1. — Elvi rendeletek: 111. 1. — Időszerű eszmék, felszólalások: László Béla: Sze­rény óhajok: 111. 1. — Egyesületi hivatalos közlemények: 113.1. BUDAPEST Szerkesztőség: I., Logodi­ utca 37. II. 8. * Kiadóhivatal: V., Alkotmány­ utca 11.

Next