Kereskedelmi Szakoktatás, 1935. szeptember – 1936. június (43. évfolyam, 1-10. szám)

1935-09-30 / 1. szám

XLIII. évfolyam. 1. szám. szeptember. 1935—36. Kereskedelmi Szakoktatás A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesületének Közlönye Alapította dr. SÁSDY-SCHACK BÉLA 1892-ben SZERKESZTI BOROTVÁS-NAGY SÁNDOR Megjelenik havonként ___________________ TARTALOM: ___________________ Tanulmányok: Dr. Dengl János: Elnöki megnyitó a 43. közgyűlésen... 1 Dr. Heinrich János: Főtitkári jelentés__________________________ 5 Kirchner Béla: Az 1895. évi országos szervezet 40 éves_______11 Dr. Rubinyi Mózes: Tanár a filmen ________ 14 Könyvismertetések: Dr. László Béla: Veszter Béla: A vaskereskede­lem kiskátéja___________________________________________15 Dr. Jablonkay István: Dr. Olay Ferenc: A magyar határ lehetet­lensége______________________­____________________________16 Dr. Pásztor József: Fischer Mór: Amerika ifjúsága _ _ _ _ _ 17 Folyóiratszemle___________________________________________________18 Hivatalos közlemények _________________________________________21 Hírek_____________________________________________ 31 BUDAPEST Szerkesztőség: Vili., Vas-u. 9—11. * Kiadóhivatal: V., Alkotmány-utca 11.

Next