Keresztyén Igazság, 1944 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1944-01-01 / 1. szám

(SJ ). f***­ TART­ALOM: Újév küszöbén. D. Dr Prőhle Károly. — „Az istenek halála“. Karner Károly.­­ Evangélikus közép- és középfokú iskoláink működése az 1942—43. tanévben. Ruhmann Jenő. — Svédországi harcok a lutheri reformáció győzelméért. Vajta Vilmos. — A pásztor éneke. (Vers.) Jakus Imre. — Bányai Evangélikus Egyházkerület. Sólyom Jenő. — Széljegyzetek. — Figyelő. — írók, könyvek. XI. ÉVFOLYAM ♦ STÖR­F 1044 ♦ JANUÁR 4­1. SZÁM

Next