Kis Vasárnapi Ujsag, 1873 (1. évfolyam, 1-52. szám)

1873-01-05 / 1. szám

B13 ötven esztendő előtt nagybecsű újévi ajándékot kapott Magyarország, ezen aján­dék pedig nem volt más, mint egy útonszü­­lött gyermek, a­kiből a legnagyobb magyar lantos költő lett. A gyermeknek akkor csak szülei örül­tek, s most az egész nemzet kegyelettel ün­nepli ama születésnap félszázados évfordu­lóját,­­ és a „Kis Vasárnapi Újság“ nem kezdhetné meg pályafutását méltóbban, mint azzal, hogy szintén, habár csak szerény koszorút szentel a nagy költő emlékének. Emlékezzetek meg ti is, kedves olvasóim, a lánglelkű­ férfiúról, ünnepeljétek kegye­lettel a hazaszeretet és a szabadság ihlett dalnokának emlékezetét, s küldjétek hála­fohászt a magyarok Istenéhez, ki népét fél­század előtt megajándékozta Petőfi Sán­dorral! Petőfi Sándor Kis-Kőrösön született az 1823-diki újév napjának első órájában. Atyja Petrovics István mészáros, anyja Hrusz Mária volt, kiket az ég házasságuk után csak négy év múlva örvendeztetett meg elsőszülött fiukkal, Sándorral, s kik nemsokára ezután Félegyházára mentek lakni. A jómódú szülők semmi költséget sem kíméltek, hogy a szép tehetséget mutató fiút kellő kiképeztetésben részesíthessék, hanem, fájdalom­­elemi csapások és rosz emberek, kik a becsületes Petrovics jósá­gával visszaéltek, néhány év múlva tönkre­juttatták a szülőket, és Sándor csak a leg­nagyobb nélkülözések közt folytathatta fel­sőbb tanulmányait Selmeczen, később pedig Pápán. Általában Petőfi ifjúsága nagyon hánya­tott volt, s ő keresztül járta a szenvedések nehéz iskoláját. Katona is volt, „zöld hajtó­­kás, sárgapitykés közlegény,“ — még káp­­lárságig sem vitte, mert hiszen a keblében élő szent lány ekkor már bevite az ifjút, s ha az ihlet megszállta, midőn őrt állt, ver­seket firkált a faköpönyegre; mehetett aztán arra akár maga a tábornok, Petőfi észre ! Megjelen minden vasárnap. Előfizetési ár: egész évre 6 frt., félévre 3 frt. az ifjúság számára. Kis Vasárnapi Újság, 1873. / I. évfolyam, 1878. 1. szám. Vasárnap, január 5-én.

Next

/
Thumbnails
Contents