Kisalföld, 1967. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-20 / 17. szám

4 V­igyázat, síkos út! Téli tanácsok motorosoknak A TÉL BE A TXT AVAL so­kan félreteszik motorkerék­pár­uu­ját, belátva azt, hogy a havas-jeges utakon mennyire csökken a közlekedés bizton­sága. Ám számosan kénysze­rülnek arra, hogy télen is rend­szeresen a motor nyergébe szálljanak, hiszen talán egyet­len közlekedési eszközük vagy éppen munkaeszközük e jár­mű. Az ő számukra készült az alábbi néhány jó tanács. Fontossági sorrendben elő­ször a gumikkal kell foglal­koznunk. Mit ér a hibátlan motor, a tökéletes fék, ha ko­pott a gumiköpeny? A leko­pott mintázatú futófelület nem tud „megkapaszkodni” a síkos úton. Leghelyesebb tehát, ha új gumival cseréljük ki a használtat. A JÓ FUTÓFELÜLET azon­ban még nem biztosíték a mo­torkerékpár megcsúszása el­len. A síkos úton való féke­zést meg kell tanulni, meg kell szokni (egyes nyugati or­szágokban külön gyakorlópá­lyák vannak, ahol a jármű­tulajdonosok oktatók irányí­tásával sajátíthatják el a megcsúszott gépjármű feletti uralom megőrzését). Mindig az első kerék megcsúszása a veszélyesebb. Ebből nem az következik, hogy az első fék használatát okvetlenül mellőz­ni kell, hanem ki kell tapasz­talni a két kerék fékezésének helyes arányait Az első fék­kel tehát óvatosan kezdjük a fékezést, a hátsó fékkel egy­­időben, és lassan fokozzuk a kézzel kifejtett erőt Ugyanak­kor a hátsó kereket fékező pedálnyomást egyenletesen csökkentsük. A maximális erővel, elöl-há­­tul egyszerre való fékezés sí­kos úton elkerülhetetlenül a motor­kerékpár „kicsúszásához ” vezet. Ajánlatos a fékbetéte­ket is megvizsgálni, s azok két végét 4—5 mm hosszan le­­élezni, nehogy „bekapjon” a fék. FOKOZOTT GONDOT kell fordítanunk a motorkerékpár elektromos berendezésének jó állapotára is. Keserves meg­lepetéseket okozhat a legyen­gült mágnes, a leégett meg­szakító, a hibás transzformátor vagy kondenzátor, a kimerült akkumulátor és a piszkos gyer­tya. Jobb ezeket még a ház körül átvizsgálni, mint a ha­vas árokparton bajlódni javí­tásukkal vagy cseréjükkel. A hideg motor indításához dús keverék szükséges, nyu­godtan úsztathatjuk tehát a porlasztót és használhatjuk a szivatót. Ha a motor már el­érte a normális üzemhőfokot, nyomjuk vissza a szivatót. A kétütemű motoroknál leállás előtt ajánlatos 8—10 másod­percig kihúzott szivatóval já­ratni a motort, így könnyebb lesz az újraindítás. Sokan idegenkednek a láb­védőlemezek felszerelésétől, legtöbbször hiúsági szempont­ból, féltve a motorkerékpár esztétikai képét. Pedig nagyon hasznos tartozéka a jármű­nek, a nedvességtől és sártól megóvja a vezetőt, biztonságo­sabbá teszi a lábpedálok hasz­nálatát. Ha nyáron nem is, de ősszel és télen feltétlenül lás­suk el alkalmasan kialakított lábvédőkkel a motorkerék­párt. A motorkerékpáros téli öl­tözékére vonatkozóan nagyon fontos tanács: a nyeregben ülő motoros térdét mindig ta­karja a kabát. Sok későbbi pa­nasznak elejét lehet venni ez­zel! VÉGEZETÜL MÉG arra sze­retnénk figyelmeztetni a télen is motorkerékpárral közleke­dőket, hogy sűrű köd esetére kétszer is gondolják meg, mi­előtt elindulnak Fárasztó, las­sú haladásuknál talán még a gyaloglás is többet ér —­ és fő­ként biztonságosabb! Blahó István M­űsorok GYŐRI RADIO­ ­Ballad­hossz: KOJSz m, 1340 Ke.) 18.00—19.00: Napi krónika. — Fia- ! falókról, fiataloknak. KOSSUTH RÁDIÓ 4.32—7.56: Hajnaltól reggelig., Ze­nés műsor.­­— 8.20: Lengyel­ művé­­szek operafel­vételeiből — 8.58: Li­­kády György visszaem­lékezése. — 10.10: Óvodások műsora. — 10.30: i­des anyanyelvünk. — 10.05: Nép­dalok. — 10.59: Lottóeredmények — 11.00: Iskolarádió. — 11.30: Diet­rich Fischer-Dieskau éneke. — 12.15: Tánczenei koktél. — 13.03: A gazdasági rovat műsora. — 13.03: Zenekari muzsika. — 14.20: Kórus­pódium. — 14.30: A Gyerm­ekrádió műsora. — 15.15: ÜZENETEK. — 15.55: Falusi délután. —17.15: Ver­di: Ernani. Részletek. — 17.45: Társ­sadalombiztosításunk aktuális kér­déseiről. . Riport. — 18.00: Új Zenei Ujság. — 18.40: Hozzon egy dalt Budapestre! — 18.45: Magyar nóták. 19.30: Szorgalmas évszázad. Rá­­­­diójáték. — 20.32: Winifred Atwell zongorázik. — 20.46: Zenéről, vers­ről ... — 22.25: Tánczene. — 23.05: Kamarazene. — 0.10: Népi zene. — 1­0.25: Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ 1.32—7.58: Azonos a Kossuth Rá­dió műsorával. — 10.00: Miljutyin: Nyugtalan boldogság. Operett. — 1908: Válaszolunk hallgatóinknak! — 12.24: Aure­liano Pertile hangver­senye. — 12.52: Ezüstszürke szim­fónia. Versek. — 13.07: Népi zene. — 14.00: Kettőtől hatig. A Petőfi Rádió zenés délutánja. — 18.05 Timen-onnan ... — 18.13: Dallal tánccal a világ körül. — 18.40: A Rádió színház-, film- és művészet­kritikai rovata. — 19.00: Emanuel Feuermann lemezeiből. — 19.45: Far­kas Ferenc: Asztali muzsika. — 19.54: Jó éjszakát, gyerekek! — 20.30: Operaáriák. — 20.50: Világ­történeem — 10 kötetben. — 21.05­ :Országjárás­. — 22.00: Zenekari muzsika. URH 13.00: Tánczenei koktél. 18­50: IIKH zenei kalauz. — 19.20: Schütz: Karácsonyi történet. — 20.00: Száza­du­nk­ kamarazenéjéből. 2. rész. — 21.30: 'Lop-5'' Armstrong műsorából. — 31.50: Olasz operaest. BUDAPESTI TV 8.05: Iskola-tv. Orosz nyelv; az általános iskolák 5. osztályának. — 9.00: A képzőművészet története. — 9.50: Lottósorsolás. — 10.5: Csín­ás történet. Magyarul beszélő szovjet rövid-játékfam. — 10.45: André Popp zenk­kara játszan­. Zenés fran­­cia aimu. — 11.10: Tanulmányi ki­rándulás, az általános iskolák 8. osztályának kémiához. — 11.40: Princ­­e katona. Estétől reggelig (ism.). (14 éven felülieknek.) — 13.35: Orosz nyelv (ism.). — 16.20: Tanulmányi kirándulás (ism.). — 19.01: A Televízió politikai tanfo­lyama. A gazdasági mechanizmus reformja. — 19.45: Pedagógusok fó­ruma. BRATISLAVA­ TV 5.35: A csehszlovák expedíció. — 9.05: Számtan tanfolyam. — 9.43: L. C. Moyzisch: A „Cicero” mű­vel­et. Kémtörténe­t. — 11.50: To­­hirac­ó. — 17.25: Elsősegélynyújtási tanfolya­m. — 17.55: Tudomány és techn­ika. — 18.'­5: ama­tőr film­verseny győztes filmjei. — 18.50: Reklámfilmek. — 19.00: Tv­­■hirado. — 19.30: Mezőgazdasági mű­sor. — 19.30: Színes péntek. — 21.30: Az acél és az ember. — 22 00: Rek­lámoi írnek. — 22.05: Tv-hiradó. HOL SZÓRAKOZZUNK? d­vor. Kába, de.: napot, én va­gi vök, széles (szovjet). 10. Du.: Pinák, szeles (csehszlovák— osztrák), fél 4. háromen gyed 6, 8. Cerv­ifi éven fpimseknek. Móvar, Kossuth: A fáraó. I—II. rész, széles (lengyel), fél 4, 7, dup­la b­ulvár. Móvár, Dózsa: Tom Jones, széles rangos), fél 6. fél­­8, csak 18 éven f(wh)iekmek. Sopron, Szabadság: Lgv maszvar ’-’ábo­b és Kárr­áthy Zoltán, széles (m­tipyar). 3. fél 7. du­ni­a bulvár. Csorna: Amerika. Amerika. I—IT. rész széles (amerikai), dupla ber vár. Kapuvár: A. különleges osztály ((■.cheviovíVl, 6. 8. Gönyö: A közönyösök, széles (o1‘4sz). 7. csak 18 éven felü­l’^kn^k. G’drsw^va": Szerelem a mep. “el■e.'n ide^nnel. «rzél^. famerik­ai). 7. r*«ak ifi éven felvi’^kn^k. He.'ve*3b'iom: A nagy buli, szé­le.«:’ Tfrvincia). 7. Mosonszentjános: Epv kis r-kíbé«'’ mszontagságai, széles (francia), fél 8. Ana. széles (magyar). 7. Lövő: A hazug lany. széles (fran­cia) 8 opak Tfi A Gyár- és Gépszerelő Vállalat felvesz vidéki szerelési területeire (Almásfüzitő, Ajka Pét, Balatonfüzfő Diósayőr stb­.) LAKATOS, HEGESZTŐ, CSŐSZERELŐ. KOVÁCS szakmunkásokat és BETANÍTOTT vasipari munkásokat. Érdeklődés: személyesen vagy írásban. Budarési, VI Paulay Ede­­ utca 52.­ Személyzeti Osztály KTSAC. FOT­ D A 19. sz. Autóközlekedési Vállalat felvesz gyakorlattal rendelkező AUTÓSZERELŐKET. Jelentkezés: Győr, Buda utca 33. Felvesz továbbá a darabárus főnökségre JÁRATKEZELŐKET. Jelentkezés: Győr, Benczúr utca 5. A Magyar Vagon- és Gépgyár felvesz vagongyártáshoz, valamint a motorgyártás technológiai berendezéseinek készítéséhez szak- és betanított lakatosokat, csőszerelőket, villanyhegesztőket, építkezéseihez állandó munkára Építésztechnikusokat, kubikosokat, kőműves segédmunkásokat jelentkezni lehet­ a vállalat munkaügyi főosztályán. Apróhirdetés Eladó KMSVm. Arany János u. 43. szám alatt kétszobás, konyhás, előszobás családi ház gazdasági érdietekkel, 5*26 négyszögöl kerttel. tudés: u c^anott hétköznap 16—20 óra között, vasárnap egész nap. Eladó igényesnek át­dolgozott rekamié. Győr, Zrínyi u. 6. szám, kárpitosnál, és ugyanott modern he­verő készítést és javí­tást vállalok. Középtermetre női búr h­óbér­éberkabát eladó. Győr, Botond u. 4., fszt. 1. Körösi-féle mély gyermekkocsi eladó. Győr Stromfeld u. 5., Novák. Termelőszövetkeze­tek. fik­,,elem! Kovács­­műhely teljes felszere­lése részletfizetésre is eladó. Leveleket. ..Ko­vács’^hp'iv” jeligére a Mag­yar Hirdető Sopron. Városház u. 8. alá kérek.__________ HálósTo^bűtor. sez­­lon, sodrony, mély- és sportkocsi Győr tChyti-roncsio' tér 13. Fote^átry, rekamié garnitúra, hálószoba bútor. kpp'kir.q-H.­­17.p-v rény, fo#»^ir*-n. vitrin el­adó. Győr, Kisfaludy u. 25.. Korsósné. Családi ház eladó____ .___ .__ ____ _ .­­ Kisbácsa, Pozsonyi u. SZEGÉNY GAZDAGOK, 6 ó.­­ 6. 20. péntek: Felve­szünk vas­szerkezeti lakatos, gé­k-katos, marós szakmunkásokat, segédmunkásokat RT 171 gPESTI MTM­­­KAHELYRE, vala­mint TT x r — A— MM­X A HELYRE, csőszerelő ’»katost, autógénhegesztőt, villanyhegesztőt, kovács és szerkeze­ti lakatos szerszámáén javító TMK lakatosokat, k«vért',,ce­­kömfives, kőműves női és férfi segéd­­mtmks»*okat. KemencePaítő Válhat, Bunlaxis! Xni.. Révész u. S. j Elcserél'-'**k nádor­­i I városi kétszobíj ossz- ! I komfortos. erkélye« | | k5/rx anti fűtéses sző- ;­­'»Vásur,',|’al j I háromszobásra. I sz*°kKHözíink 146153“ ’ | ie^gére leveleket a ! vtír^vtőbe G^őr, Ka­­j­zinczy utca 16. 1 «ana* f a - Irócv-Tipco' javítása N^v^fc­, Győr. Cz'i.pzor u._24. tt**avVT "kALMAN V K v.VTT * dVirv-’O'—i-:'"-«. "vr­p »np»n rTT 14.. TELEFON: 39—'72. I -Az Áramszolgáltató Vállalat közli, ho­gy •** 'V — “ - "-»íVvá , ROTT január 20—28 ig ! hálózatépítési munkák miett részleges áram­­sz­­rv­etet tartunk az alább felsorolt utcák­­ban. . Mosom M. u. — Ka­szás kéz és a Lenin u. páros oldalán a TÜ­­ZÉP-terem­e — naponta 7—16.30 óráig. Sopron, Bánfalvi ú . 134. alatt 300—350 négy­­­szögöl házhely eladó­­ Autóbusz-megállónál.­­ Érdeklődés: ugyanott. Bőséges lesz tojástermelése, nagyobb lesz a jövedelme, 25 dkg keveréktakarmányt kap cseretakarmány ellenében tojásdarabonként, ha értékesítési szerződést köt a FÖLDMŰVESSZÖVETKEZETTEL Megjelent a BÚ­VÁR januári száma Az új, feltűnően érdekes ki­állítású lap gazdag tartalmá­ból különösen széles érdeklő­désre tarthatnak számot a ví­ruskutatás legújabb eredmé­nyeiről, a víz és az evolúció kérdéséről, a „lombik-bébik­kel” folytatott kísérletekről, a második vértesszőllősi előem­ber felfedezéséről, a címlapon is feltűnő nagy pandáról és a hegyi patakok élővilágáról szóló cikkek. A különféle rovatok színes közleményein­ kívül a szoba­­növény-kedvelők, akvaristák, madártenyésztők és más ter­mésze­tked­velők ezúttal is is­mertetéseket találhatnak a Bú­vár folyóirat e szépen illuszt­rált számában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szere­tett férjem, éd­es­­pánk apósunk, nagyapánk és dédapa. Krtmives Lajos szabómester temetésén részt vettek, sírjára koszo­rút helyeztek, vagy fájdal­­munkat b’rk­i’y módon enyhíteni igyekeztek. A gyiszolii Krtmives család Sz. József, Csorna: A mun­kahelyet vállo­gató dolgozót csak akkor nem érik hátrá­nyok, ha „Áthelyezve”, illetve a „Munkaviszony megszűnt” bejegyzésű munkakönyvel (az utóbbinál 30 napon belül) megy új vállalathoz. A „Mun­kaviszony megszűnt” bejegy­zés viszont csak akkor kerül­het a munkakönyvbe, ha a dolgozó a munkaviszonyát a törvényben rögzített indokok alapján kéri megszüntetni. Ilyenek: más helységbe költö­zik, házasságot köt, házastár­sát máshová helyezik, terhes lesz, gyermeket szül, a főis­kola vagy egyetem nappali ta­gozatára iratkozik be. Leve­lében közölt ok — miszerint lakóhelye közelében kíván el­helyezkedni — nem törvényes indok. Zs. Zsigmond, Győr, IV.: Az első példa szer­int a ter­melőszövetkezeti tagként, va­lamint a munkaviszonyban töltött időt egybe kell számí­tani, ha az érdekelt az egyes naptári években az előírt munkaegységet (férfi 120, nő 80) teljesítette. Ez esetben a rokkantsági nyugdíjhoz szük­séges évekkel rendelkezik. Ha tehát rokkant, rokkantsági nyugdíjra jogosult.­­ A má­sodik szerint munkaviszonya 1953-ban szűnt meg, ezt kö­vetően 5 évet meghaladó meg­szakítás után lépett a tsz- re, így az 1963-ig eltöltött munka­viszonya nyugdíj szempontjá­ból nem vehető figyelembe. Rokkantsági nyugdíjra tehát a 4 évi szolgálati idő után nem jogosult, kivéve, ha 25. életévét még nem töltötte be Sz. László, Pannonhalma. A garanciális idő minden áru­cikknél attól a naptól kezdő­dik, amikor a vevő azt meg­vásárolta. Az ön esetében 1966. június 27-étőL B. József, Győr: 1. Az öreg­ségi nyugdíj lehet: teljes vagy résznyugdíj. Teljes öregségi nyugdíjat — az egyéb felté­telek fennállása esetén — az kaphat, aki például az 1967- ben történő igénybejelentésig 22 év szolgálati időt szerzett Aki az öregségi teljes nyug­díjhoz szükséges szolgálati időt nem szerezte meg, de a meghatározott életkort betöl­tötte, és legalább tízévi szol­­gáati ideje van, az öregségi résznyugdíjra jogosult. Ön ed­dig öregségi résznyugdíjra szerzett jogot. Ennek összege: a munkabér öt­ven százaléka (azaz a törzésnyugdíj) annyi­szor két százalékkal csökken, ahány év az öregségi telji nyugdíjhoz­­ s­ükséges szolgá­lati időből hiányzik. Tehát információja téves, hiszen, ha, tovább dolgozik több szolgá­lati évet szerez. — 2. Válaszá­­a rendele­tét közöljük: „Az 1929. január 1. napja és az 1951. december 31. napja kö­zött az egyhuzamban öt év­nél hosszabb megszakítást megelőző szolgálati időt is fi­gyelembe kell venni, ha a dolgozó a megsz­akítá­st köz­vetlenül megelőző szolgála­ti idő utolsó napjától számított tíz éven belül — legkésőbb 1951. december 31-ig legalább 350 napi szolgálati időt szer­zett”. M. István, Levél: A terme­lőszövetke­zti tagok közül öregségi nyugdíjra azok a férfiak jogosultak, akik 65. életévüket betöltötték és a nyugdíj alapjául szolgáló leg­alább 10 évük van, ön 8 ilyen évet szerzett, ami után öreg­ségi nyugdíj nem folyósítható. , F. F. jelijére: A folyama­tos munkaviszony a jubileumi jutalom kifizetésénél nem azonos a szabadság szempont­­jából figyelembe vehető idő­vel. Ha a 34 évet egy válla­latnál töltötte le, vita nem lehet, a 25 éves munkaviszo­nya után esedékes jubileumi jutalmat már régen ki kellett volna fizetni. Az az érzésünk, hogy az előírt időt különböző vállalatoknál töltötte el, és munkahelyét­ úgy változtatta, hogy munkaviszonya folyama­tossága megszakadt. Ismere­tes, hogy a jubileumi jutalom kifizetésére vonatkozó rendel­kezések a különböző idősza­kokban eltértek. Ha a dolgozó folyamatos munkavisz­nya 1965. január 1-én legalább 20 év, akkor a megszakítás előtti éveket legkorábban 1967-ben lehet figyelembe venni, és a jubileumi jutalmat kifizetni annak a dolgozónak, aki je­lenleg is munkaviszonyban ál. Hogy érdemi választ ad­hassunk, közölje részletesen, mikortól meddig hol dolgo­zott, és munkahelyeit milyen munkakönyvi bejegyzéssel változtatta. N. Károly, Pannonhalma: A rendelkezések értelmében azok a dolgozók, akik a tárgy­évet nem dolgozták végig, illetve év közben bármilyen okból olyan vállalathoz men­tek dolgozni, ahol textilutal­­vány-juttatás nincs, volt mun­kahelyükön e kedvezményben még csökkentett mértékben sem részesíthetők. „73 éves” jeligére: A leg­­biztosabb, ha végrendeletet közjegyzőnél helyezi letétbe. „Hóvirág” jeligére: Azt ta­nácsoljuk, hogy problémájává­ bőrgyógyász s­akorvoshoz for­duljon. Győrött a Honvéd kór­­házban van ilyen rendelés. A különböző hámlasztó krémek­től végleges siker nem vár­ható. „Kemény bőrkabát” jeligé­re. Az olajon kívül más pu­hítószert mi sem ismerünk. N. L Nagylózs: A sorkato­nai szolgálatból visszatérő dolgozó részére arra az időre jár szabadság, amelyet lesze­relés után, az év hátralévő részében a vállalatnál mun­­­­kában tölt. Mivel február vé­gén szerelt le, 1966-ra 10 hó­­­­nap munkában töltött időre 10 nap jár. Zs. A. Tényő, Holló m.: A munkaviszonyban álló dolgozó férfi feleségének szülése ese­tén akkor jár anyasági segély, ha férje a szülést megelőző két éven belül legalább 180 napig munkaviszonyban volt. Válaszunkból eldöntheti, jogo­sult-e anyasági segélyre Köszönetet mondok mindazoknak, akik felejt­hetetlen drága jó férjem, Szombat Ferenc temetésén megjelentek, sír­jára virágot vagy koszorút helyeztek, és részvétükkel mély fájdalmam enyhíté­sére töret­ed­ek. Külön kö­­szönetet mondok a ház la­kóin­ak. GYÁSZOLÓ FET.PSIIGY rwt. T~rra*r ?».. pentefc Idény előtti kedvező lehetőségi JflWfl IDEAL SOBOGÚ most OTP hitelakcióban. részletre is VÁSÁROLHATÓ! ARA; 5600,— FORINT.

Next