LITERATURA - A MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóirata 22. évfolyam (1996)

1996 / 1. sz. - KÉKESI KUN ÁRPÁD: Az értelem(hiány) keresztútjai : Bret Easton Ellis Amerikai Psycho című regényének néhány kultúrfilozófiai vonatkozása

Kékesi Kun Árpád AZ ÉRTELEM(HIÁNY) KERESZTÚTJAI - Bret Easton Ellis Amerikai Psycho című regényének néhány kultúrfilozófiai vonatkozása­­ - Hová megyünk?- kérdeztem. - Nem tudom - mondta. - Csak kocsikázunk. - De ez az út nem vezet sehová - mondtam neki. - Az nem számít. - Akkor mi számít?- kérdeztem kicsit később. - Hogy rajta vagyunk, hapsikám- mondta. Jelen írás célja Bret Easton Ellis - magyarul nemrég megjelent - Amerikai Psycho című regényében implikált kultúrfilozófiai problémák feltárása, illetve individualitás és szolidaritás (jól ismert) problémakörének új horizontba állítása. Nem célom tehát a mű komplex elemzése, csupán arra vállalkozom, hogy a hazájában sok botrányt kavaró regényből az amerikai fogyasztói társadalomra jellemző vonásokat kiragad­jam, és példának használjam fejtegetéseimhez. Előre szeretném bocsátani még, hogy írásomban végig értéksemleges magatartással szándékozom vizsgálni a kérdést, ami persze nem jelenti azt, hogy az individualitás kérdésében ne foglalnék valamilyen állást. Regényvilág és jelentéshiány A mottóként idézett párbeszéd Bret Easton Ellis legelső, Less Than Zero (Kevesebb a semminél) című regényében szerepel,­ amellyel a szerző huszonegy éves korában valósággal berobbant az amerikai irodalmi köztudatba. Ellis művét a kortárs ameri­kai prózairodalom azon alkotásai között szokás tárgyalni, amelyet az iroda­lomtudományi recepció a minimalizmus kategóriájába sorol. így teszi ezt Abádi Nagy Zoltán is, akinek Az amerikai minim­alista próza című munkája 16 író 159 novelláját és 10 regényét átfogó elemzés során tárgyalja a kortárs amerikai próza leginkább kikristályosodott jelenségének formai, világképi és művészetfilozófiai sajátosságait.2 A posztmodern prózával összevetve, joggal jegyzi meg Abádi Nagy. 1 Bret Easton ELLIS: Less Than Zero. Penguin Books, 1985. 195. 2 ABSÁDI NAGY Zoltán: Az amerikai minimalista próza. Argumentum Bp., 1994.

Next

/
Thumbnails
Contents