Levéltári Szemle, 36. (1986)

Levéltári Szemle, 36. (1986) 1. szám

LEVÉLTÁRI SZEMLE a Művelődési Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata XXXVI. évfolyam 1986. 1.szám Szerkesztő bizottság: Buzási János, Gazdag István, Kállay István, Kun József, Lakatos Ernő, Madarász Lajos, Ságvári Ágnes, Sashegyi Oszkár, Szűcs László, Verő Gábor, Vörös Károly (elnök) Szerkesztőség Bán Péter, Erdmann Gyula, Farkas Gábor Felelős szerkesztő GECSÉNYI LAJOS A szerkesztőség címe Budapest L, Úri u. 54-56. 1250 Bp.pf. 2. ISSN 0457-6047 Kiadja a Győr megyei Lapkiadó Vállalat Győr, Tanácsköztársaság útja 51. Felelős kiadó: Szabó Kálmán igazgató Engedélyszám: III/KUL/Gy/27/1985 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér 1. 1900. postautalványon vagy átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámon. Előfizetési díj egy évre 140 Ft. Az előfizetésnél kérjük feltüntetni: Levéltári Szemle Széchenyi Nyomda, Győr 86. 20704 Felelős nyomdavezető:Nagy Iván igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents