Levéltári Szemle, 40. (1990)

Levéltári Szemle, 40. (1990) 1. szám

LEVÉLTÁRI SZEMLE A Művelődési Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata XL. évfolyam 1990. l.szám Szerkesztőség Erdmann Gyula, Gecsényi Lajos (főszerkesztő), Lakos János (főszerkesztő-helyettes), Szögi László A szerkesztőség címe Budapest L, Úri u. 54-56. 1250 Bp. pf. 2. ISSN 0457-6047 Terjeszti a Magyar Posta, Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest X1IL, Lehel u. 10/a. 1900 postautalványon vagy átutalással a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámon. Előfizetési díj egy évre 140 Ft. Az előfizetésnél kérjük feltüntetni: Levéltári Szemle Kiadja a Győr Megyei Lapkiadó Vállalat Győr, Tanácsköztársaság útja 51. Felelős kiadó: Kukorelli Károly igazgató Felelős szerkesztő: Gecsényi Lajos Engedélyszám: III/KUL/Gy/27/1985 Széchenyi Nyomda, Győr 90. 11988 Felelős nyomdavezető: Nagy Iván igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents