Ludas Matyi, 1867 (1. évfolyam, 1-39. szám)

1867-04-01 / Mutatványszám

a magyar nép mulattató képes újsága. Megjelenik Az előfizetési pénz Pest, april 1. Gyűjtőknek SZERKESZTŐI IRODA, m­­in­den gagárrégp. a kiadó-hivatalba 1867. öt előfizető Barátok-tér 9. sz., Ára 3 hóra csak egy forint. küldendő. Mu­tatványszám, tiszteletpéldány jár. 3 korona-utcia, II. szám alá után ide küldendő mindenféle kézirat, mely Ludas Matyinak van szánva. c/ m A bölcsekhez. §9-Mondjátok meg óh ti bölcsek! Mi hát az a közös érdek ? Hogy p.p­ vszp.t értenek meg Salamont bölcseségtek. Hogy hazánkban a legyen ur . . . Ki, csak zsellér volt a képen ? Hogy tovább is sáska módra Zsaroljon a szegény népen ? Vagy talán az,­­ hogy zsebünkben Könyökig járjon a német ? Üstökünknél fogva tartson . . . Ki, nélkülünk meg nem élhet ? Avagy kardunk saját magunk Szabadságát vágja ketté ? S mi tegyünk jogtalanságot. . . Követésre méltó tetté? MOTTO : A ki minket hajit követ, Haji­tsuk vissza menykövet. Nem úgy urak! — az égre nem — Közös nyomor van itt elég, Újakkal azt szaporitni . . . Nem tudom, miért kellenék ? Nem látjátok-e át, mikép . . . Mig mi görnyedünk, izzadunk , Drága hazánk roncsolt testén, Hitvány heréket hizlalunk ? Közös konyháról hajl . . ritkán Fogunk kapni valami jót, A töltött káposzta után . . . Kinek ízlenék a spinót ? Hiszen dicső Árpád apánk — Ezt a kedves ös országot, Fegyverrel nem azért szerzé. . . Hogy szép szóért eladjátok.

Next