Libanon 3. (1938)

1938 / 1. szám

LIBANON ZSIDÓ TUDOMÁNYOS ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT Szerkesztik GRÓZINGER M. JÓZSEF KOHN ZOLTÁN ZSOLDOS JENŐ MEGJELENIK ÉVENTE HATSZOR Szerkesztőség : BUDAPEST, VII., WESSELÉNYI­­ UTCA 71 Kiadóhivatal: Dr. Bendetz és Társa könyvesbolt és tudományos antiquarium Budapest, VI., Andrássy­ út 15. Telefon: 1-280-27. • • • ELŐFIZETÉSI DÍJ ÉVI 5 PENGŐ. EGYES SZÁM ÁRA : 1 P. Hirdetési árak: Egész oldal 24 P., féloldal 12 P., negyedoldal 6 P. Előfizetni a kiadóhivatalban vagy a Magyar Általános Takarékpénztár rt. terézvárosi fiókja 39.741 sz. csekkszámláján lehet (A magánközlemények helyén feltüntetendő: Libanon.) Minden cikkért szerzője felel.

Next