Libanon 7. (1942)

1942 / 1. szám

LIBANON AZ ORSZÁGOS MAGYAR ZSIDÓ MÚZEUM TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGY SZÁMBAN AZ EGYESÜLET PÁRTOLÓ TAGJAI TAGDÍJ FEJÉBEN KAPJÁK Szerkesztőbizottság BALÁZS GYÖRGY, GRÓZINGER M. JÓZSEF, GRÜNWALD FÜLÖP, KANIZSAI ERNŐ, KOHN ZOLTÁN, MUNKÁCSI ERNŐ Kiadóhivatal és az Egyesület titkári hivatala BUDAPEST, VII., SIP­ UTCA 12. Hivatalos óra Hétfőn 3 — 5-ig AZ ORSZÁGOS MAGYAR ZSIDÓ MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEI MEGTEKINTHETŐK BUDAPEST, VII., DOHÁNY­ UTCA 2. Vasárnap 10—V2­2-ig Csütörtök 4—7-ig Szombat 10—V22-ig ______________________________________________________ Minden cikkért szerzője felel Felelős szerkesztő: MUNKÁCSI ERNŐ Felelős kiadó: KOHN ZOLTÁN Löbl D. és Fia. — F. v. : Dr. Lobi Ödön.

Next