Magyar Hirlap, 1930. április (40. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-09 / 81. szám

Szerda DÉCSI HOLNAPI PREMIERJE Elejétől végig színes, hangos Metro—Goldwyn-film­. Mosan németül beszélő filmje 12 felv A negyedik hétre prolongálva! — Fox híradó (Előadások kezdete hét­köznap: 6, 8 és 10 órakor, szon­baton és vasárnap: 4, 6, 8 és 10 órakor.) Iil­yM­­PIA­­on- Erzsébet körút 26. Telefon: m­­­. 429-47). Az asszony nélkü­l város. Küzdelem az asszonyért, két részben, 12 fel­vonásban. (Fősz.: Conrad Veidt.) — 2. Brown Brothers szaxofon-zenekar. Ének, zene, tánc. — 3. A fogház angyala. Kacagtató sport-vigjáték, 7 felv. (Főszerep­lők: Karl­­­ane és George K. Arthur.) (Előadások kezdete hétköznap: 4. 6. 8 és 10 órakor.) Az első előadás mérsékelt helyárakkal. Jegyelővétel délelőtt Valle 1-ig, délután 3 órától. Il­MMIA (József körút 31 Tel.: József 301-25). .411 *a. Ádámok és Évák. (A nagy mérkőzés.) Hangos sportvígjáték 10 fel. (Fősz.: Joan Crawford és William Haines.) — Magas pozició. Stan és Pan hangos burleszk remeke 2 felv.­­ Rokokó-dalok. Elő­adja Yvette Rugel, a newyorki opera sztárja. — Hír­adók. (Előadások kezdete hétköznap: V66. és 1210 órakor, vasárnap és ünnepnap: 4, 6, 8 és 10 órakor.) ORIflftf (IV.. Eskü út 1 Tel.: Aut 831-02): Damaszkusz hercege. Regényes film­játék 8 felv. (Fősz.: Rod la Rocque, Marceline Day és Sally Phillips.) — A hálókocsik madonnája. Maurice De­kobra regénye filmen 10 felv (Fősz.: Claude France és Olaf Fjord.) — Magyar hiradó. (Előadások kezdete hétköznap: %fi. 3/28 és ^/ál0 órakor, vasárnap: ^4, M26. Y28 és %10 órakor.) Jegyelővétel délelőtt 11—1-ig és az előadások megkezdése előtt egy órával. § (VL. Nagymező ucca 22—24. I.: Aut. 220—98 és Aut. 292—50). Hai Tang. Anna May Wong első németül beszélő és éneklő filmje, az idei nagy sláger. — Hangos hír ~ ................­7 — 1,1 " (Erzsébet körút 8., PALACE filmszínház­ával szemben. Te­­e­­efon: 1. 365-23). A hálókocsik madonnája. Maurice Dekobra világhírű regénye filmen. Kaland és szerelem 10 felv. Rendezte: Maurice Gleize. (Fősz.: Claude France és Olaf Fjord.) — A bűnnel szerzett dicsőség. Amerikai történet 7 felv. ítősz.* James Hail, Louise Brooks, Richard Arien.) — Híradók. (Előadások kezdete hétköznap: 5, 6, 8 és 10 órakor, vasárnap: 4, 6, 8 és 10 órakor ) ROYAL APOLLO LAIC,a‘iS.s.p.: 429—46 és J. 419—02). Aranytánc. Törtetés az arany után mindenen és mindenkin keresztül 14 fejezetben. (Fősz.: Dolores del Rio.) — Az oroszlánszívű Tinta Muki. Hangos trükkfilm 2 felv. — Hangos Fox-híradó. (Előadások kezdete hétköznap: 5, 08 és 7210 órakor, vasárnap: 4, 6, 8 és 10 órakor.) -------------------------------------------------------­CORVIN FILMSZÍNHÁZ (VIII., Üllői út és József körút sarok. Tel.: J 389—88 és J 395—84). Erich Pommer—UFA-produkció legnagyobb filmje, a Szerelmi keringő. Főszereplők: Lilian Harvey, Willy Fritsch és Hans Junkermann. Bevezető kon­­feranszot tart: Kerekes György, a Király Színház tagja. — Miki egér kalandjai, ragyogó amerikai burleszk. — Híradók. — (Előadások kezdete hét­köznap: %6, %8, %10, vasárnap és ünnepnap: %4, %6, és %10 órakor.) UFA FILMSZÍNHÁZ (VI. Teréz körút 58—66. Tel.: Aut. 197—67 és Aut. 197—68). A nagy sikerre való tekintettel folytatja útját az első magyarul be­szélő hangosfilm, a Vasárnap délután. Irta: Szé­kely János. Rendezte: Hanns Schwarc. Főszerep­lők: Wily Fritsch, Dita Parlo, Mály Gerő Simon Marcsa, Körmendy János, Ligeti Juliska. — UFA- világhíradó. — Továbbá érdekes vígjáték. — Sze­keres Ferenc orgonajátéka. (Előadások kezdete: hétköznap: 5. 148 és V2IO, szombat, vasárnap és ünnepnap: 4, 6, 8 és 10 órakor.) URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (VIII., Rákóczi út 21. Tel.: J. 460—45 és J. 460—46): Erich Pommer—UFA han­gos produkció legnagyobb filmje, a Szerelmi ke­ringő. Főszereplők: Lilian Harvey, Willy Fritsch és Hans Junkermann. A színpadi részben föllép­nek: Horváth Éva, Martinek István, Palásthy Géza, Lészai Kató és Fekete Pál. A zenekart ve­zényli: Alpár Tibor karmester. — Miki egér ka­landjai: ragyogó amerikai burleszk. — Híradók. (Előadások kezdete hétköznap: 5, 5/48 és 2210, szombat, vasárnap és ünnepnap: 4, 6, 8 és 10 órakor.) ben való rendezése érdekében. Nürnberg, amely a megbízást a jövő évre kapta, ezzel a változtatással is hajlandó volt a hatos vízipóló versenyeit lebonyolítani. A tárgyalások során Bécsi ismét jelentkezett és kijelentette, hogy az Európa-bajnokságokat mégis megrendezi, Nürnberg elhatározása után azonban a nem­zetközi­­szövetség már nem veszi figyelembe a pécsiek újabb jelentkezését. ÖKÖLVÍVÁS Rádión közvetítik a négy nemzet mérkőzé­sét. A Magyar Ökölvívó Szövetség tavaszi programjának nagy eseménye a négy nemzet mérkőzése mind nagyobb arányúnak ígérkezik. A MÖSZ legutóbbi ülésén a körmérkőzés sor­rendjét is megállapította már. Ezek szerint április 24-én a bajor—csehszlovák és a len­gyel—magyar, április 29-án a bajor—lengyel és a csehszlovák—magyar, április 27-én pedig a csehszlovák—lengyel és a bajor—magyar mérkőzés kerül majd sorra. A négyes mérkő­zéssel kapcsolatban igen érdekes újítást léptet életbe a szövetség. Külföldön, főleg New Yorkban már régen meghonosodott, hogy a Madison Square Garden által rendezett boksz­mérkőzéseket rádión is közvetítik oly módon, hogy a menet kezdetét jelentő gong ütésétől kezdve a győzelmet hirdető bírói ítéletig a mérkőzés minden fázisát jelenti majd a rádió. (*) A vidéki színházak reform tervezete. Az Országos Színészegyesületnek a vidéki színházakra vonatkozó reformtervezetét Stella Gyula elnök, Hegedűs Gyula, Palágyi Lajos és Halmi Jenő váci színigazgató a vá­rosok országos kongresszusa elé terjesz­tették. A tervezet, mely egyelőre csak Sze­gedre, Debrecenre, Pécsre és Miskolcra vo­natkozik, lényegében központi irányítás mel­lett opera-, operett- és drámai előadásokat javasol, amit később valamennyi magyar városra ki lehetne terjeszteni. A polgármes­terek, akik nagy jóindulattal fogadták a ter­vezetet, elhatározták, hogy a végrehajtás le­hetőségeit városonként fogják megvitatni. (*) Növendékhangverseny: A temetné Oppler Elza április 12-én, este fél 8 órakor a „Musica“ kamaratermében (VII., Erzsébet körút 47.) tartja növendékhangversenyét. Budapest szenzációja a Terézkörúti Színpad szenzációs műsora. Fellépnek Nagy Endre, Salamon Béla, Rajna Alice, Boron Géza, Gárdonyi Lajos, Herczeg Jenő. Kezdete 9 órakor. Telefon: 265—54. HANGVERSENYEK Wiener Sängerknaben holnap "(Zeneakadémia fél 9). Műsoron kisoperák, nagyszerű kórusok. Jegyek Váci ucca 23. Te­lefon: 884—64. (Koncert.) ♦ (•) Him­del: Saul­ját közkívánatra ismételjük április 14-én, népszerű helyárakkal. (Rózsa­völgyi.) ♦ (•) A Róth-kvartett kamaraestje április 17-re halasztva. Jegy Rózsavölgyinél. (Studio.)­­ *.................... (*) opriskaja április 16-i estje iránt óriási­az érdeklődés. Jegy Rózsavölgyinél. (Studio.) ★ (*) • Helmlich Lajos II. zongoraestje ma, fél 6-kor a Zeneakadémián. Jegy Rózsavölgyinél. (Studio.) FILMHÍREK (*) A „Jazz-singer“ a Capitol-ban. Kitűzött programjához híven a Capitol-filmszínház, amely csak a legsikeresebb hangosfilmeket tűzi műsorára, hétfőn műsorába illesztette a Jazz-singer-t, Al Jolson parádés hangosfilmjét. A darab, éppen úgy, mint annak idején a Forum-film­színházban, itt is teljes elragadta­tást keltett a közönségben. Al Jolson remek játéka, a „Kol nidre“ megható jelenete és a darab minden más érdekessége sikert aratott a Capitol közönsége előtt is. A FILMSZÍNHÁZAK MŰSORA FILMPALOTA (A Baross téren, a K­elti keleti pályaudvar mellett. Telefon: József 313—37). Jazz-singer (Jazz-énekes). Éneklő, beszélőfilm 15 felvonásban. Al Jolson legjobb alakí­tása. — Benjamino Gigli — Rigoletto. — Fox hangos híradó. (A világ hangja.) — (Előadások kezdete hétköznap: 5, V48 és órakor, vasárnap és ünnepnap: 3/14, 3/16, V5 és VAO órakor.) PHKrAIJA (VII., István út 39. Tel.: 1. 321-75): vniv/lUU Hét napon keresztüli Két világ­­sláger! Rendes helyárakkal Chicago gyémántműsorok folytatása! Tolsztoj Leó hasoncímű történeti elbeszé­lése,nyomán­ Ivan Mosjoukine és Lil Dagover legszen­zációsabb, parádés együttes főszereplésével: Hadzsi Murát Nagy orosz dráma 12 felv. — Conrad Veidt főszereplésével: Asszonynélküli város. Peter Roldt re­génye 12 felv. — Híradók. — Jegyelővétell (Előadások kezdete hétköznap: 5, V48 és Val6 órakor, vasárnap: S órától folytatólag.) (Váci occa 9. Telefón: Aut. 874-02)" Vv.i­ v . Joan Crawford, William Haines: Ádá­­mok és Évák. Hangos vígjáték 8 felv. — Az exotiku­mok világa. Bolyongás a Fokföldön 6 felv — Híradók (Előadások kezdete hétköznap: 4, %6, %8 és $410 óra­kor vasárnap és ünnepnap: %­5, 347. 8 és %10 órakor ) (VI.. Teréz körút 28 jegyrendelő telefon: 1 Aul 213-43, Aut. 259-52 és Aut. 148-05). Fejős Pál monumentális nagy fimje: New York éjjel. (A Broadway mámorban és bűnben.) Két részben, 12 feje­zetben, főszerepben: Glenn Tigon, Evelyn Brent, Merna Kenedy, Otis Harlan. — Fox hangos híradó. (Előadá­sok mindennap* 4. 6. 8 és 10 órakor.) WlIMTIM FILMSZÍNHÁZ (Kossut Lajos ucca 18. A VUUlu Telefon: Aut. 897-07 és Aut. S95-40). Szivek szimfóniája (Zwei Herzen­tin­g Takt.) A leg­nagyobb német ensemble beszélőfilm 15 felv. (Fősz.: Willy Forst, Gretl Theinur, Szőke Szakáll, Halmay Tibor.) Rendezte: Bolváry Géza — Hangos hiradó. — Raquell Meller. (Előadások kezdete hétköznap: 5. és 1610 órakor, szombaton, vasárnap és ünnepnap: 4, 6, 8 és 10 órakor.) N­APPOÍRIV MOZGÓ (Dembinszky ucca 54. *l,K­Aréna út s.rok­kel : J. 8­8—90). Éneklő, zenélő műsor. A régi dal. A legszebb meló­diák­ filmje. Richard Tauber operaénekes főszereplé­sével. — A sárkány szerelme. Kínai bűnügyi dráma 10 felv. Főszereplők: Jack Holt és Dorothy Revier. — Híradók. (Előadások Kezdete: 5. V48 és V210 órakor.) VAKARA MOZGÓ (Dohány ucca és Nyár ■ *■*»*•** ucca sarok. Tel.: Józsi 1 440—27). IDed­ as éjszaka. Henry Kistemaeberg mindvégig han­ hírlap 0.93. április 5. 9 adók. (Előadások kezdete hétköznap: 5, V48 és V210 órakor, szombaton, vasárnap és ünnepnap: 4, 6, 8 és 10 órakor.) Jegyelő- 45»­vétel délelőtt 11 órától. Az előadások meg­­kezdése után az ajtókat lezárjuk. SPORT A magyar válogatott csapat « Vasárnap lesz Baselben Svájc és Magyar-­­ország válogatott labdarúgóinak mérkőzése. A magyar labdarúgósport válogatottjainak ezidén ez lesz az első szereplése. Nemcsak ezért kelt az összeállítás különösebb érdeklődést, de azért is, m­ert a szövetségi kapitány az ellene intézett támadások miatt tisztségét egy időre letette és helyette Pataki Mihály látja el a szövetségi kapitány teendőit. A csapat tagjai — mint azt már közöltük — Aknay — Dudás, Fogoly Hs. — Borsányi, Kompóli, Óbecsei — Táncos, Takács u­., Sólyom, Toldi és P. Szabó. A válogatott csapatok összeállítását a köz­felfogás ritkán ruházza fel a kifogástalan jelzővel. Vonatkozik ez egyaránt olyan esetre is, ami­kor játékosból lett szövetségi kapitány jelöli ki a válogatott csapat résztvevőit, de arra az esetre is, amikor a futball játék titkait csak lá­tásból ismerő vérbeli sportember tölti be a vá­logató nehéz szerepét. Pataki Mihály szövetségi kapitány hozzáértése minden vitán felül áll, hiszen valamikor ő volt a legkitűnőbb magyar középcsatár és a labdarúgás híveinek éveken keresztül alkalmuk volt gyönyörködni az ő va­lóban kifinomodott csatán kvalitásaiban és irányító képességében. Ennek ellenére Pataki csapata sem kelt megnyugvást. A védelem ellen nem lehet kifogást emelni, az valóban a leg­jobb. A fedezetsor összeállításánál is érvényesül az adott helyzettel való megalkuvás. A csatársor összeállítása azonban kétség­telenül elhibázott. Nem vonatkozik ez természetesen a Táncos— Takács kitűnő jobbszárnyra. Mi elsősorban Sólyom és P. Szabó beállítását kifogásoljuk. P. Szabó nem üti meg a válogatott játékos mér­tékét, mert labda­technikán és testi ügyességen kívül a futballjátékhoz még más is kell. Első­sorban taktikai készség, ami P. Szabóból tel­jességgel hiányzik. Nagy mérkőzéseken láttuk, hogy P. Szabó taktikai felfogásán és a támadá­sok keresztülvitelének módján akkor sem vál­toztat, amikor azt már az ellenfél teljesen ki­ismerte és nyolcszor-tízszer sikerrel elhárította. Legutóbb az Újpest—f Vrencodros-mérkőzésen ezért bénult meg az Újpest balszárnya. Sólyom értékes csatári tulajdonságai ellenére azért sem való ez időszerint a válogatott csapatba, mert kétszer negyvenöt percet nem tud végigjátszani, a második félidőben rendszerint összeroppan és a támadás irányító nélkül marad. Toldi tehet­séges játékos, de Hirzer tudása feltétlenül túl­szárnyalja Toldi képességeit. Hibának tartjuk azt is hogyha már Hirzert mellőzte a­­szövetségi kapitány, Spitzről megfeledkezett, mert a ferencvárosi jobbszárny és az össze­szokott újpesti balszárny eredményesebb tá­madókészséget ígér, mint a csatárlánc jelenlegi összeállítása. Nyilvánvaló fogyatékosságok vannak az össze­állításban, reméljük azonban, hogy a válogatot­tak így is sikert érnek el Svájccal szemben, amely a vasárnapi mérkőzésre az alábbi csapa­tot állította össze: Pache — Weiler I., Ram­­seyer — De Lapajaz, Spiller, Beganey — Stel­zer, Baumeister, Roomberg, Lehman és Grassi. Változások a Hungária csapatában. A Hun­­­gária bajnokcsapatának vezetői a sorozatos vereségeken okulva, elhatározták, hogy a csa­pat összeállításán gyökeresen változtatnak. Elhatározásuknak az a része, amellyel Titkost visszaállítják a baloldalra, Hirzert pedig a balösszekötőbe, feltétlenül helyes, mert ezzel minden valószínűség szerint helyreállítják legalább a csapat balszárnyának támadóképes­ségét. Kevésbé megfelelő azonban az a dön­tés, hogy Bobort, a Slavia volt magyar játé­kosát megvásárolták és jobbszélen fogják sze­repeltetni. Bobor már kiöregedett játékos és róla alig tételezhető fel, hogy játéka eleve­nebb színt fog adni a csatárlánc mozgásának. Elutazott az amatőrválogatott csapat. A Budapesti Amatőr Labdarúgó Szövetség válo­gatott csapata kedden reggel a Déli Vasútról elutazott afrikai túrájára. A túrán 15 játékos és 3 kisérő vesz részt. A válogatottak első mérkőzésüket vasárnap játsszák Algír váloga­tott csapatával. VÍVÁS A BSE kardversenye. A székesfőváros köz­­igazgatási, közoktatási és üzemi alkalmazottai­ból alakult „Budapest“ Sport Egyesület vívó­­szakosztálya április 12-én, szombaton és 13-án, vasárnap, a VIII., Vas utca 9. szám alatti felső­kereskedelmi iskola tornatermében országos kizárásos kardvívóversenyt rendez. A verseny mindkét napon délután 6 órakor kezdődik. Solty Béla-emlékverseny. A Rendőrtiszti Atlé­tikai Club április 9-én, szerdán, délután 5 óra­kor rendezi V., Honvéd utca 27. számú vívó­termében Solty Béla-emlék­ver­senyét a klub 1930. évi kardvívó-bajnnokságáért. A verseny győztese a RÁC 1930. évi kardvívóbajnoka címet és a klub nagy ezüst­érmét nyeri. EVEZÉS A Magyar Kajak Egyesület (VI., Andrássy út 25. I. em. Hivatalos órák péntek este 9. 10) húsvétkor a következő fastboot-túrákat rendezi: 1. Garam, Garamberzence, Léva. In­dulás április 19-én, szombaton este 23.30-kor a keleti pályaudvarról. Vezeti: Eichel Géza. 2. Szigetközi Kis-Dunaágban a csunyi zsilip­hez. Kálnoki ág. Indulás ápr. 18-án, pénteken este 23.30-kor a keletiről, Hegyeshalom— Sajkára. Vezető: Szőts Jenő. Előzetes jelent­kezés április 11-én, pénteken az egyesület helyiségében. ÚSZÁS Nem rendezik meg ezidén az úszó Európa­­bajnokságokat. Bécs tudvalévően ez évre megbízást kapott az úszás Európa-bajnoksá­­gainak rendezésére. Az osztrák úszószövetség azonban nemrégen visszaadta megbízását a nemzetközi szövetségnek. Ezért a nemzetközi szövetség Nürnberggel tárgyalt a Klebelsberg­­Kupáért folyó hatos statornának mái­ul él­ RÁDIÓ Várady Aranka és Ódry Árpád előadóestje a rádióban. A magyar prózai művészet két ki­magasló egyénisége, Várady Aranka és Ódry Árpád, a Nemzeti Színház örökös tagjai, szer­dán, április 9-én este 8 óra 15 perckor előadó­estet tartanak a stúdióban. Ódry Árpád Arany János To­di-jából ad elő részleteket, ahol teljes pompájában csillogtathatja nagyszerű beszéd­­művészetét, Várady Aranka pedig magyar köl­tők verseiből mond el egynéhányat és sokoldalú művészetével e versek minden szépségét meg­ismerteti a rádió hallgatóival. Várady Aranka a’ következő költők műveiből szaval: Petőfi: Mi­nek nevezzelek, Tompa: Madár fiához, Gyulai Pál: Éjféli látogatás, Vörösmarty: Ábránd, Vá­rady Antal: öregasszony meséi, Czobor: Regina Coeli (melodráma). RÁDIÓMŰSOR SZERDA Budapest (550). 9.15: Az Országos Postás Zenekar hangversenye. Vezényel Kraus Aulal karnagy. — 9.30: Hírek. — 9.15: A hangverseny folytatása. — 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgá­­lat. Vízállásjelentés magyarul és németül. — 12: Déli harangszó az egyetemi templomból, időjárásjelentés. — 12.05: G­ram­mofoni­­an­g ver­seny. 1. Mendelssohn: Hebridák — nyitány­­(Eternola szimfonikus zenekara.) 2. Puccini: Tosca — ária. (Eva Turner.) 3. Saint-Saens: A hattyú. (Frederik Fradkin.) 4. E. Di Capual Maria Mari — nápolyi dal. (Titta Rutfo.) 5. Beethoven: Für Elise. (Dohnányi Ernő.) 6. Arditi: Paria. (Amelita Galli-Curci.) 7. Carl Rob­­recht: Keringő-egyveleg. (Dobbri saxophon­zenekar.) 8. Ilniczky—Kondor: Fehér rózsa­­ szál — keringődal. (Sebő Miklós: kíséri saxo­­phonzenekar.) 9. Konitz—Pasternack: Giovanna — keringő. 10. Hawai keringő. (Hawai gitár­duett.) 11. Gilbert—Shilkret: Akácvirágzásról álmodom. (Paul Whiteman zenekara.) 12. Rudy Wiedoeft: Valse Vanité. (Saxophon-szóló.­ — 12.25: Hírek. — 1235: A hangverseny foly­tatása. — 1: Pontos időjelzés, időjárás- és víz­állásjelentés. — 2.30: Hírek, élelmiszerárak. —­ 3: Piaci árak és árfolyam­hírek. — 3.30: Marse­­lanfolyam. — 4.45: Pontos időjelzés, időjárás­, vízállásjelentés és hírek. — 5: Megyery Ellás előadása: „Berlin, Európa New Yorkja.“ — 5.30: Lovánka Nándor és cigányzenekarának hang­­veresnye. — 6.30: Olasz nyelvoktatás. (Galle­­rani Bonaventura.) — 7. Dr Molnár Jenő no­vellái: 1. A nagy pillanat. 2. Elvesztettem a bo­tomat. F­eolvassa a szerző. — 7.25: Hangver­seny. Közreműködik K. Sztojanovics Lilli (ének), és Kósa György (zongora). Zongorán kísér Kiss György. — 8.15: Előadói est. Közreműködik Ódry Árpád és Várady Aranka, a Nemzeti Szín­ház örökös tagjai. — 9.15: Pontos időjelzés, hí­rek. — 9.30: Másfélóra könnyűzene. (Zenekari hangverseny.) Vezényel Berg Ottó karnagy. E­ hangverseny szünetjében időjárásjelentés. —­ 11: Pertis Jenő és cigányzenekarának hangver­­tSSffit ! -HaWa*d­ '4

Next