Magyar Hírlap, 1999. augusztus (32. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-11 / 186. szám

18 Magyar Hírlap Lőrincz a titkos fegyver? Bajnokok Ligája-selejtező előtt az MTK Ma este negyed 9-kor a zágrábi Makszimir stadionban Bajno­kok Ligája-selejtezőt játszik a Croatia ellen az MTK focicsa­pata. A magyar bajnok tegnap délután különgéppel utazott Zágrábba, és a mérkőzés időpontjában tartotta utolsó edzé­sét. A találkozót 20 órától élőben közvetíti az MTV2. Meglehet, nagyot húz Henk ten Cate, az MTK edzője. A hétfő délutáni, Sörgyár-pá­lyán tartott edzésen ugyanis játékosként vett részt a nyá­ron visszavonultatott korábbi sokszoros válogatott Lőrincz Emil, a tartalékcsapat edzője. Mint megtudtuk, a holland vezetőedző még nem döntöt­te el, hogy játékosként vagy a lélektani hadviselés részeként számít-e Lőrinczre. Mert azt már Ten Cate is tudja, hogy Lőrincz puszta jelenléte is so­kat számít a korábbi játékos­társaknak. Ráadásul a tizennyolcas keretben ott van a korábban Diósgyőrnek kölcsön adott Egressy Gábor és a nyári szerzemény, a korábbi hol­land válogatott Glenn Helder is, így aztán hiába nézték a Croatia vezetői az MTK elő­ző kupameccsét, biztos, hogy nem az izlandiak ellen szere­pelt csapat játszik ma. Már csak azért sem, mert nem uta­zott a csapattal Madar Csaba, akinek élettársa bármelyik pillanatban szülhet. Henk ten Cate nem vállal­kozott tippelésre, de annyit elmondott, hogy a meccs előt­ti taktikai értekezleten vala­mennyi játékossal külön-kü­­lön elbeszélget, és megpró­bálja felhívni a figyelmüket a Croatia futballistáinak hiá­nyosságaira, erényeire. Ter­mészetesen a csapat tagjai bíznak abban, hogy olyan eredményt sikerül elérniük, ami reményt adhat az augusz­tus 25-ei budapesti visszavá­góra. Ha így lesz, a Ferencvá­ros után újabb magyar együt­tes kvalifikálhatja magát a Bajnokok Ligájába. Az MTK várható összeállítása: Babos - Fehér Cs., Lőrincz (Kom­­lósi), Kuttor, Szamosi - Erős, Halmai, Illés, Helder - Kenesei K., Ilea. A horvát fővárosban 47 ezer jegyet dobtak piacra, a teljesen felújított stadionban azonban aligha lesz több 20 ezer nézőnél. Elsősorban a legvadabb horvát szurkolótá­bor, a Red Blue Boys néven ismert galeri tagjai hiányoz­nak majd, akik a Croatia ve­zetőinek játékosszerződtetési módszerei ellen tiltakoznak távolmaradásukkal. A klub diákok, katonák és nyugdíja­sok számára kibocsátott in­gyenjegyekkel próbálja ellen­súlyozni a bojkottot, de fél háznál többre senki sem szá­mít Zágrábban. A Croatia tegnap délután ötkor tartotta meccs előtti utolsó edzését, utána szokott helyére, a Zágrábtól 50 kilo­méterre lévő Bezanica kas­télyszállóba vonult vissza. Os­­valdo Ardiles nyilvánosságra hozta kezdő csapatát, amely­ben kulcsszerepet szán a két gyors csatárának, Mikicnek és Josip Simicnek. Az argen­tin szakember ugyanis az MTK lyukas védekezésének kihasználásában látja csapata legfőbb esélyét. A horvát saj­tó biztos, legalább 2-0-ás győ­zelmet vár a Ladic - Juric - Rukavina, Tomas - Mujcin, Biscan, Jurcic, Prosinecki, M. Cvitanovic - Mikic, J. Simic összetételű együttestől. •B.F.-Cs. S. Häkkinen „hazai pályán" • Folytatás az 1. oldalról • Azt mondják, miután Michael lábtö­rést szenvedett Silverstone-ban, ön írt neki egy faxot, hogy hiányolja. Igaz ez? Igaz. Mindenkinek lehetnek gyenge pil­lanatai... De komolyan: Schumacher valóban a legnagyobb ellenfelem, és so­kak számára talán úgy tűnt, hogy a kivá­lásával megnyílt az egyenes út számom­ra a második világbajnoki címhez. Ám már akkor figyelmeztettem mindenkit: a Forma-1-ben annyi minden történhet egy verseny alatt, hogy nem csupán az számít, van-e a pályán egy nagyon ve­szélyes ellenfél, hanem az is, hogy az ember saját maga hogyan boldogul. Ausztria például ékes bizonyíték volt arra, hogy bármi megtörténhet, hiszen olyan helyzetben estem ki, amire senki nem számíthatott. Michael egyébként kitűnő pilóta, attól függetlenül kíván­tam neki gyors gyógyulást, hogy tényleg a riválisom, hiszen valamennyiünkkel megeshet hasonló. • Talán éppen egy esztendeje úgy nyi­latkozott, hogy nincsen sok befolyással a kedvére és a hangulatára az, hogy az adott futam éppen hol, melyik város­ban van, mert csak a feladatra össz­pontosít. Ám azóta világbajnok lett, sok mindenben megváltozott, bevallot­tan jobban élvezi a versenyzést, mint korábban. Jut most már például ideje „szeretni” is a helyszínt? Például Bu­dapestet? Nagyjából azért most is minden ugyan­olyan bennem, mint tavaly. Talán a ver­senyeket valóban jobban élvezem, hi­szen kevésbé vagyok görcsös. Igaz, hoz­zájárul ehhez az is, hogy az idei autónk sokkalta jobb, mint a korábbi, sokkal in­kább alkalmazkodik a legtöbb For­­ma-1-es pályához, s már nincs olyan hely, ahová ne tudnánk a győzelem el­méleti esélyével elutazni. Budapestet, a várost persze nagyon szeretem, mindig remekül érezzük itt magunkat. Ráadá­sul ez az a hely, ahová a legjobban sze­retnek eljönni a finn szurkolók, bizton­ságban tudják itt magukat, ami nekem különösen jó. Azt ugyanis csak egy kis országból való ember tudja megérteni, hogy mit jelent, hogy mindenhol a saját nemzeti lobogóját látja. Emiatt különö­sen szeretem a Hungaroringet. • Az elmúlt néhány versenyen, igaz, kü­lönböző okokból, de meglehetősen ese­ménydús órákat élt át, sokszor a me­zőny utolsó helyéről küzdötte előre ma­gát, rengeteg előzéssel, ami - és ezt ön mondta - visszaadta a vezetés igazi örö­mét. Nos, a Hungaroring nem éppen az a pálya, ahol rengeteget lehet előzgetni. Ez nem igaz. • Pedig mindenki azt mondja. Hát igen, mindenki ugyanezt mondja Magny-Cours-ra vagy éppen az A1 Ringre meg Monacóra, aztán még sincs így. Mindenhol lehet előzni, ha van egy jó, kiegyensúlyozott autód. De hát az az igazság, ha elölről rajtolok, akkor nyil­ván nem előzgetek. Nem vagyok rászo­rulva. De mondok valamit. Ha fordított lenne a rajtsorrend, és a leggyorsabbak indulnának leghátulról, akkor biztosan rengeteg előzést láthatna a közönség. • Lehetne ez akár egy újítás is? Mondjuk egy verseny két rajttal - nem is butaság. Senki nem unatkozna. És ak­kor önök is láthatnák, hogy a Hungaro­­ringen milyen remekül lehet előzni... • De azért nyilván szeretne még a régi módszer szerint az első rajtkockából indulva versenyezni a hét végén. Most már igazán rám férne egy egysze­rű, unalmas kis győzelem... • Boda Ildikó Még keresik a hibát A Ferrari szerelői még mindig nem tudják teljes bizonyossággal meghatározni, mi okozta Michael Schumacher július 11-ei balesetét a silverstone-i Forma-1-es Brit Nagydíjon, amikor 107 km/órás sebesség­gel az első kanyarban a gumifalnak ro­hant - derült ki a DPA német hírügynök­ség legfrissebb jelentéséből. Az istálló főkonstruktőre, Ross Brawn szerint a hátsó fékrendszerben egy megla­zult légtelenítő csavar miatt fékolajfolyás következett be. Azt azonban nem lehet tudni, hogy mi okozta a csavar meglazulá­­sát. A főkonstruktőr szerint nem történt emberi mulasztás. A konstruktőrök azóta egy olyan fékrendszerrel kísérleteznek, amely légtelenítő csavar nélkül is használ­ható. Annyi tehát változatlanul valószínű, hogy fékhiba okozta a balesetet. A nagy hazatérő Egy hónapja sincs, hogy Fe­­renczi István, a ZTE olimpiai válogatott futballistája a bel­ga Geelhez szerződött. A csa­tár tegnap ismét Zalaegersze­gen edzett, mert az ETO FC Győr és a ZTE még mindig vitatkozik azon, hogy kié a já­tékjoga, ezért az MLSZ nem adta ki a játékengedélyét. Ferenczi elmondta, hogy minden bizonnyal Zalaeger­szegen folytatja pályafutását, ám hozzátette, reménykedik abban, hogy csak ideiglene­sen, mert bár a Geel vezetői nem várják vissza, lesz csa­pat, amely igényt tart rá. Je­lenleg jogászok vizsgálják a szerződést, s annyi bizonyos, hogy a belga klub az őt ért kár miatt a FIFA-nál felje­lentést tett a magyar szövet­ség ellen. Ferenczi még hoz­zátette: reméli, ha végre tisz­tázódik az ügye, akkor őt is kártalanítják azok a vezetők, akik egyéni érdekeiket he­lyezték előtérbe az ő játéken­gedélye kapcsán. • B. F. Négy között a junior női kézilabda-válogatott Korosztályos csoda Elődöntőbe jutott a magyar válogatott a Kínában zajló junior női kézilabda-világ­bajnokságon. Kovács Péter együttese 21:15-re győzött a házigazdák válogatottja el­len, s a középdöntő csoport második helyezettjeként a döntőbe jutásért játszhat a másik csoport győztese, Lit­vánia válogatottja ellen. „Ez a csapat erőn felül tel­jesített - mondta az egy nap­pal korábban Brazília ellen játszott mérkőzést követően Kovács Péter, a magyar válo­gatott edzője. - Hatodiknál rosszabb helyen már nem vé­gezhetünk, s ezzel teljesítet­­ tük a feladatunkat. Ha sike­ rülne az elődöntőbe jutni, az a korosztályos vb-részvételeink legjobb eredménye lenne.” Kovács Péter nem titkolta, hogy tart a kínaiak elleni utol­só középdöntő-mérkőzéstől. Mint mondta, a hazaiak há­rom éve készülnek a vb-re, s roppant kellemetlen stílusuk­kal a hazai ifjúsági bajnokság­ban játszó vagy a nagycsapa­tok kispadján ülő játékosai­nak eddig nem volt alkalmuk találkozni. A tegnapi meccsen azonban a nagyobb kézilab­datudás érvényesült a renge­teg futás és kitűnő lábmunka ellen, s a magyar válogatott magabiztosan győzött, így Turtóczkyéknak nem kellett kiszurkolniuk a románok oro­szok elleni győzelmét, saját jogon jutottak a világ legjobb négy juniorcsapata közé. „Na­gyon jól érzem magam ennek a csapatnak a kispadján - mondta a szakember -, de tar­tok tőle, hogy már nem bírjuk sokáig erővel. A korosztályos csapatokra jellemző nagy for­maingadozást eddig sikerült elkerülnünk, csak az Európa­­bajnok románok ellen futot­tunk bele 15 gólos zakóba, de most már bármi előfordulhat. Akármi történjék is azonban, nekünk örökre emlékezetes marad Kína.” •Cs. S. Szeged: selejtező svédekkel Sorsoltak az 1999/2000-es európai kézilabdakupákban. A nőknél ki­emeltként nem kell játszania az első fordulóban a Bajnokok Ligája-cím­­védő Dunaferrnek, és az EHF-kupában szereplő DVSC-Symphoniá­­nak. A legnehezebb feladat a Pick-Szegednek jutott: svéd ellenfelet ka­pott. A magyarok sorsolása - férfiak - Bajnokok Ligája: IFK Grankulla (finn)—Fotex KC Veszprém; KEK: Maccabi Ramana (izraeli)—Dunaferr; EHF-kupa: Pick-Szeged-AHK Alingsas (svéd); City Kupa: Aski Ankara (török)—Kárpát-Hús Nyíregyházi KC. Nők - Bajnokok Ligája: Ottmar St. Gallen (svájci)—Herz-FTC; KEK: Győri Graboplast ETO KC-Zseljezni­­csar Hadzsics (boszniai-hercegovinai); City Kupa: Cornexi-Alcoa Szé­­kesfehérvár-CS Madeira (portugál). SAKK A Las Vegasban folyó világbaj­nokság 4. fordulójának első játsz­májában Polgár Judit világos szí­nekkel a 14. lépésben döntetlen­ben egyezett meg az orosz Zvja­­ginsevel. TENISZ Bardóczky Kornél, Füle Zsolt, György Tamás és Mazány Nor­bert kedden egyformán győzött, s a negyeddöntőbe jutott a Fotex- TDK Open elnevezésű, 25 ezer dollár összdíjazású szatellit te­nisztorna mesterversenyén a Ró­mai Teniszakadémián. György si­kere meglepő: a 2. helyen kiemelt Kisgyörgy Gergelyt búcsúztatta. Az MLSZ fegyelmi bizottsága Nagy Tamást, a Dunaferr játékosát két bajnoki mérkőzésre eltiltotta. Az angol bajnokság 1. fordulójá­ban: Tottenham-Newcastle 3-1. Bajnokok Ligája, selejtező, 1. mérkőzés: Olympique Lyon (fran­­cia)—NK Maribor (szlovén) 0-1. UEFA-kupa, selejtező, 1. mérkő­zés: Sahtyor Donyeck (ukrán)—Si­­leks Kratovo (macedón) 3-1. UEFA-Intertotó-kupa döntőjének 1. mérkőzései: Montpellier (fran­cia)-Hamburger SV (német) 1-1, West Ham United (angol)-Metz (francia) 0-1, Juventus (olasz)­­Rennes (francia) 2-0. VÍVÁS Életének 86. évében elhunyt So­mos Béla mesteredző, nyugalma­zott ezredes. Somos Bélának a hatszoros olimpiai bajnok Kárpáti Rudolf, valamint a szintén olim­piai, illetve világbajnok Horváth Zoltán és Bakonyi Péter volt a leg­nevesebb tanítványa. A kiváló sportembert a Bp. Honvéd és a Magyar Honvédség saját halottjá­nak tekinti, temetéséről később történik intézkedés. A Farkasréti temetőben a magyar sporttársadalom mintegy ezer képviselője kísérte utolsó útjára Bay Bélát, a nemzetközi és a ha­zai vívósport kiemelkedő egyéni­ségét. Az életének 93. évében el­hunyt kiváló sportember ravatalá­nál legsikeresebb tanítványai áll­tak díszőrséget. 1. Bayern M-Hamburg 1 2. Kaiserslautern-Dortmund 1 3. Schalke 04—Bielefeld 12 4. VfB Stuttgart-Bremen 1 5. Frankfurt-Unterhaching 1 6. Ulm-Freiburg X2 7.1. FC Köln-Oberhausen 1 8. Aachen-Stuttgarter Kickers 1 9. Hannover-TB Berlin 1X 10. Nürnberg-Mannheim 1X 11. Nyíregyháza-Debrecen X2 12. Zalaegerszeg-Siófok 1 13. Vasas-Kispest törölve 14. Hertha BSC-Rostock 1 Részletes adatok, statisztikák a Sportfogadás című lapban. ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK LABDARÚGÁS Pólót kaptak az öttusázók A sikert általában mindenütt a világban elismerik és meg­becsülik. A júliusi öttusa vb-n négy aranyérmükkel el­kényeztettek bennünket a magyar sportolók, s a vi­lágbajnokságot szponzoráló Volkswagen már a versenyek előtt úgy döntött, hogy a leg­jobb magyar egyéni öttusázó­nak VW Polo gépkocsit ad. Ám Vörös Zsuzsának és Ba­logh Gábornak köszönhe­tően két egyéni világbajno­kunk is lett, s a díjat felajánló Porsche Hungária ezek után úgy döntött, hogy két autót ad. Az átadásra ugyan majd egy hónapot kellett várniuk Baloghéknak, de tegnap erre is sor került a cég Fáy utcai székházában. • K. B. L. SPORT Nyikos törött ujja A Lombard-mérkőzésen Kiss Károly, a Vác edzője elége­detlen volt a csapat kulcsembere, Nyikos József teljesít­ményével. A szakember le is cserélte a védőt, s csak az öl­tözőben derült ki, hogy a mérkőzés elején egy ütközés so­rán Nyikos gyűrűsujja eltört. Ennek ellenére a kiváló vé­dő törött ujjal is játszani szeretne a Nagykanizsa ellen. 1999. AUGUSZTUS 11., SZERDA Ismét Fülöp István a női asztalitenisz-válogatott kapitánya Visszatérés három év után Háromévi szünet után ismét Fülöp István, a Statisztika női asztalitenisz-csapatának vezetőedzője lett a magyar női válogatott szövetségi ka­pitánya. Az asztalitenisz-szövetség vezetőit váratlanul érte, ami­kor Chikán István, a női válo­gatott vezetőedzője június elején bejelentette, annak el­lenére, hogy Juhos József technikai igazgatóval koráb­ban megállapodott szerződé­sének meghosszabbításáról, mégsem írja alá az erről szóló szerződést. Chikán ugyanis időközben Dubaiból kapott egy számára nagyon kedvező ajánlatot, ezt el is fogadta, s csupán azt vállalta, hogy az eindhoveni egyéni világbaj­nokságra felkészíti a váloga­tottat. Nos, a világbajnokság va­sárnap befejeződött, s tegnap megszületett a döntés. Fülöp István, a Statisztika vezető­edzője lesz Chikán utódja. Fü­löp, aki 1988-tól 1996 augusz­tusáig már dolgozott a női vá­logatottal, a megállapodás szerint a 2001. évi világbaj­nokságig szerződik mellékál­lásban a válogatotthoz, főál­lásban marad a Statisztikánál. Fülöp, kinevezése után a Magyar Hírlapnak elmondta, hosszú tárgyalások előzték meg a döntést. Számára na­gyon megtisztelő volt, hogy megkeresték a szövetségi ve­zetők, ám sokáig gondolko­dott, mielőtt elfogadta a felké­rést. Mint mondta, ő a hosz­­szabb távú felkészülés és felké­szítés híve, a mostani szerző­dés viszont csak alig több mint másfél évre szól. Ám el kellett fogadnia a szövetségi vezetők érveit is, akik csak arra az idő­re akartak neki megbízást ad­ni, amíg az ő mandátumuk tart. Meglehetősen sűrű a vá­logatottak versenyprogramja, jövőre olimpia lesz Sydney­ben, erre Bátorfi Csilla és Tóth Krisztina egyesben és páros­ban már kvalifikálta magát vi­­lágranglistás helyezése alap­ján, a téli egyes és páros selej­tezőkön viszont további egy já­tékos, illetve pár még megpró­bálhatja az indulási jog kihar­colását. Ezekre a versenyekre a felkészülést Chikán István­nal kezdte meg a válogatott, más módszerekkel, mint ahogy azt Fülöp helyesnek tartja, s ez is gondolkodóba ej­tette a szakvezetőt. Fülöp Ist­ván azt mondja, természetes­nek tartja, hogy két edző más és más módszerrel készíti fel játékosait, s mások a válogatá­si elvei is. Neki most bizonyos kompromisszumokat kell köt­nie, hiszen a versenyzők felké­szítését az olimpiai selejtezők­re megzavarhatja, ha most gyökeres változtatásokat hajt végre. Éppen ezért egyelőre nem változik meg a válogatott keret összeállítása sem, erre csak a selejtezők után lehet számítani. • F. G. Fülöp István ezután már a válogatottban is ad tanácsot a két statisztikásnak, Tóthnak és Ellőnek fotó:mh-archív-habikcsaba Illés János ha megy, akkor is marad Felröppent a hír, hogy Illés János, a siófoki futballklub furcsa körülmények között félretett ügyvezetője a jövő­ben a PNB-újonc Nagykani­zsa menedzsere lesz. Érdeklődésünkre Illés el­mondta, hogy amennyiben a hír igazzá válik, akkor is csak félig lesz az. Magyarán, meg­keresték Nagykanizsáról, és valóban tárgyal arról, hogy szaktanácsadói, menedzseri feladatot vállalna. Ez azon­ban nem jelenti azt, hogy megválik Siófoktól. Nem ad­ja fel klubelnöki pozícióját, hiszen jelenlegi munkája, az utánpótlás-nevelés szervezeti kereteinek megteremtése mellett jut ideje arra, hogy a nagykanizsai profi futballt is segítse. • Sz. I. Szürke hétköznap az MLSZ-ben Az elnökség és az elnök hét­fői visszahívása után különö­sebb zökkenők nélkül folyt az MLSZ Kovács utáni első munkanapja. Az ügyvezető­nek felkért főtitkár, Berzi Sándor felhívta a munkatár­sak figyelmét, hogy a szep­tember 25-ei választásig annyi a feladat, hogy kettő­zött erővel kell dolgozniuk. Apparátusi értekezlettel kezdték tegnap az első Ko­vács utáni napot a Magyar Labdarúgó-szövetségben. Az adminisztrációban mindenki maradt a helyén, egyedül Béres Tamás elnöki titkár tá­vozott, mivel hivatala Kovács Attila megbízatásához kö­tődött. „Nincs vihar utáni csend, romeltakarítás, végezzük a munkánkat, mintha mi sem történt volna” - adott gyors helyzetjelentést Berzi Sán­dor. A főtitkár azt is elmond­ta, hogy az anyagiak dolgá­ban sincs változás, továbbra is pénzszűkében van a szö­vetség, s már az is öröm, ha a napi dolgokat, így például a válogatottak edzőtáborozá­sát és utazásaikat finanszí­rozni tudják. Az adósságok törlesztéséig egyelőre csak gondolatban jutottak el, pe­­ dig Berzi szerint is itt lenne az ideje, hogy végre elszá­moljanak a klubokkal. Ami a játékvezetőknél dú­ló csatát, az elnökség által felállított ad hoc bizottság és a Játékvezetői Testület vitá­ját illeti, a főtitkár ebben nem Ligalépés Elsősorban az MLSZ-ben ki­alakult helyzetről és az ama­tőrökkel való együttműkö­dés mikéntjéről tárgyal csü­törtöki zártkörű ülésén a Magyar Hivatásos Labdarú­gó Liga. A tanácskozásra va­lamennyi első és másodosz­tályú klub képviselőjét meg­hívták, akar igazságot osztani. Mint mondta, nincs joga egy el­nökségi döntést felülbírálni, egyébként is a sportminiszté­riumban van a JT panasza, ott majd eldöntik, melyik tár­saság irányítsa a magyar já­tékvezetést. Viszont Berziék elkezdték a felkészülést a szeptember 25-ei, elnökválasztó közgyű­lésre. Jelölteket állítani au­gusztus 25-éig lehetséges, s a napokban jelenik meg a fel­hívás a szövetség hivatalos közlönyében. S mivel az alapszabály nem változott - bár sokak szerint előbb azt kellett volna módosítania a közgyűlésnek és csak utána választani -, a visszahívott el­nökség tagjai és az elnök újra jelöltethetik magukat. Így az­tán az sem elképzelhetetlen, hogy Kovács Attila ismét visszatér a magyar labdarú­gás élére. • K. L. Keveslik a Fraditól kapott pénzt Lajtai nem nyugszik bele Horváth Péter elvesztésébe Fellebbezni készül Lajtai Ist­ván, a váci labdarúgócsapatot működtető kft. igazgatója. Azt a határozatot szeretné megváltoztatni, amelyet az MLSZ átigazolási bizottsága hozott a váciak korábbi csa­tára, Horváth Péter FTC-hez történt átigazolása ügyében. Mint ismeretes, Horváth Péter szerződésszegés miatt feljelentette volt egyesületét, s panaszának az átigazolási bizottság helyt adott, sőt fel­lebbezés után a fellebbviteli bizottság is neki adott igazat a Váccal szemben, így aztán csekély átigazolási díjért vi­hette el a Ferencváros a kere­sett csatárt. Lajtai István vi­szont a határozat írásbeli in­doklását várja, s azt mondta: abban a pillanatban, amint megérkezik, már fogalmaz­zák az újabb fellebbezést, mégpedig az MLSZ elnöksé­ge elé kívánják vinni az ügyet. Bár ehhez némi időre lesz szükség, hiszen az elnök­séget hétfőn visszahívták, s csak a szeptember 25-ei köz­gyűlés után lesz újra a szövet­ségnek vezérkara. Aztán, ha az új elnökség sem szolgál jogorvoslattal a váciaknak, az igazgató polgári peres eljá­rást kezdeményez. Azt ugyan Lajtai sem vi­tatja, hogy az átigazolási bi­zottság szabályosan járt el, ám állítja, hogy Horváth Pé­ter mint vállalkozó nem tett eleget kötelezettségeinek. Ha aztán az igazgató felleb­bezése meghallgatást nyer, azt szeretné, ha tárgyalóasz­talhoz ülhetne Horváthtal, akinek újra felhívná a figyel­mét, hogy tartsa tiszteletben azt a vállalkozói szerződést, amelyet alig egy éve kötött a váciakkal. •B. F. Véber játékra kész Hosszú idő után kedden meg­érkezett Izraelből Véber György játékengedélye. A vá­logatott újpesti futballista csü­törtökön már játszhat Újvidé­ken, a Vojvodina elleni UE­­FA-kupameccsen. Három éve tartó kálvária ért véget azzal, hogy tegnap megjött a játék­­engedély. Egyébként a közép­pályás 1998. március 21-én, a Diósgyőr elleni bajnokin sú­lyos lábtörést szenvedett, és a teljes felépülésére idén nyárig várni kellett. Most már négy­öt edzőmérkőzésen pályára lé­pett, ám igazi visszatérése ezu­tán következik. Véber elmondta, ki van éhezve a futballra, alig várja már, hogy tétmérkőzésen játsszon, de azt is hozzátette, hogy a Vojvodina picit korán jön újjászervezett csapatuk­nak. A középpályás szerint, ha sikerülne továbbjutniuk, ak­kor a kupa második fordulójá­ban valószínűleg könnyebb el­lenfelet kapnának. A bajnok­sággal kapcsolatban pedig úgy nyilatkozott, hogy az Újpest számára, az ismert megpróbál­tatások ellenére, csak a dobo­gós helyezés lehet a cél. •B.F. Szentgyörgyi a Hermens-istállóban Utánpótlás Európa-bajnok hosszútávfutónk, Szentgyörgyi Katalin a következő idényben Haile Gebrselassie és Gabriela Szabó „csapattársa" lesz. A nyíregyházi atlétanő vasárnap egyezett meg a világhírű hol­land menedzserrel, Jos Her­­mensszel. Bár nem futott túl jól, a köl­ni Grand Prix-verseny örökké emlékezetes marad Szentgyör­gyi Katalin számára, György Roland tanítványa ugyanis ott kötött szerződést Jos Her­­mensszel. Hermens munkatár­sa Szentgyörgyi eddigi pálya­futásának és idei edzésmunká­jának teljes ismeretében tár­gyalt az atlétanővel. A szerző­dés révén először került ma­gyar futó egy világhírű mene­dzser csapatába, s a dolog attól is egyedi, hogy idény közben, a menedzseriroda megkeresésé­re jött létre a megegyezés. A külföldi megméretések után Szentgyörgyi itthon ké­szül az augusztus 20-án kezdő­dő sevillai felnőtt világbajnok­ságra, ahol az 5000 méteres síkfutás döntőjébe szeretne jutni. Edzője, György Roland elmondta, igyekszik meggyőz­ni Oros Ferenc szakmai igaz­gatót, hogy tanítványát 1500 méteren is nevezze a magyar szövetség. • Cs. S.

Next