Magyar Horgász, 2006 (60. évfolyam, 1-12. szám)

2006. január / 1. szám

ELNÖKSÉGI ÜLÉS Az országos szövetség elnöksége dr. Szabó Imre el­nökletével november 18-án ülést tartott. A testület elfogadta Szalay Ferenc ügyvezető elnök beszámo­lóját az előző elnökségi ülés határozatainak meg­valósításáról, illetve a két ülés közötti munkáról. Majd megtárgyalta a december 3-i ünnepi üléssel kapcsolatos kérdéseket. TILALMI IDŐ HARCSÁRA A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, va­lamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 104/2005. (XI.ll.) FVM-KvVM együttes rendelete a nem halászható (horgászható) halfajokról és vízi­­állatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halá­szati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X.28.) FM­­KTM együttes rendelet módosításáról. A nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendelet 2. számú melléklete fel­sorolásának kilencedik sora helyébe a következő rendelkezés lép: (A halászati vízterületeken egyes halfajok szerinti érvényes tilalmi idők) Halfaj neve: „Harcsa (Silurus glanis) Tilalmi időszak: (80 cm alatti példányok) május 2. - június 15." Mivel a rendelet a kihirdetés napját követő 8. napon lépett hatályba, november 19-től már ez a tilalom a hatályos az eddigi 10 kg alatti harcsa tilalma helyett. JOGSZABÁLYFIGYELŐ 92/2005. GKM-IHM-KvVM ex a közlekedési, hírköz­lési és vízügyi szakértők működésének engedélye­zéséről szóló 33/1999. (X.­ 5.) KHVM rendelet módo­sításáról. Közlekedési Értesítő IV. évfolyam 21. szám, 8/2005. ICSSZEM-TNM e.r. A Turisztikai Célelő­irányzat ifjúsági turizmus céljára fordítandó kereté­nek felhasználási szabályáról. MK. 147. szám. 54/2005. BM-FVM e.r. Határterületen a vadá­szat, határvízen a közlekedés, a halászat és a hor­gászat rendjéről szóló 56/1997 (X.21.) BM-FM együttes rendelet módosításáról. MK. 151. sz. CXXVII. tv. Egyes környezetvédelmi, természetvé­delmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való meg­feleltetéssel összefüggő módosításáról. MK. 152. sz. 41/2005. HM-GKM e.r. A katonai célú vízikö­zlekedésről. MK. 153. sz. KECSKEMÉT JANUÁR 20-21. HORGÁSZATI SZAK­­KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR A kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központ ezen a téren is megrendezi a hagyományos (immá­ron XVI.) Horgász - Vadász Napokat. A programban szerepel a Halak a magyar vizek­ben című fotó- és információs kiállítás, természetfil­mek vetítése és horgászcikkek kiállítása és vására. Az előző hétvégén, január 14-én horgászbált is rendez a művelődési ház. Január 21-én, szombaton, pedig Bács-Kiskun Megyei Horgászfórumra kerül sor. TARTALOM_____________ A MOHOSZ VÁLASZTMÁNYÁNAK JUBILEUMI ÜLÉSE 3 HORGÁSZNAPTÁR 2006 38 KÉRDEZZ ÉS NYERJ! 48 SZOLUNÁRIS NAPTÁR 2006-RA 73 A MAGYAR HORGÁSZ 2005. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE 75 HORGÁSZATI SZOKÁSOK-KÉRDŐÍV I-IV. MÓDSZEREK, FOGÁSOK, CSALÉTEK TÉLI VIZEK: CSUKÁK IDEJE FOLYÓVÍZI CSUKÁZÁS (Szarvas Zoltán) 8 CSUKAIDŐK (Pásztor István) 11 JANUÁR: LÉKELŐK HAVA­DÉKI CSUKÁZÁS (Szarvas Zoltán) 14 DÉVÉREK A LÉKBŐL (Szarka László) 18 MENYHALAZÁS ÜRÜGYÉN (Bokor Károly) 22 RAKÓS BOTTAL (Magyar Szilárd) 26 FEDEZZÜK FEL ÚJRA A BALATONT! (Szörényi Zoltán) 30 BOJSZHORGÁSZAT (Christian Schlott) 40 TÉLI KARBANTARTÁS (Örley Dénes) 50 TÉLI ÁLOM (Murányi Antal) 54 REKORDLISTA REKORDLISTA 58 HAZAI VIZEKEN: HÍREK, RIPORTOK HALTELEPÍTÉSEK 33 HÉJ, HALÁSZOK, HORGÁSZOK (NAB) 44 JÁSZBERÉNYI JELENTÉS (Matula Gy. Oszkár) 52 HALAK ÉS KÖRNYEZETÜK A HALAK ÉRZÉKSZERVEI (Papp Károlyné dr.) 57 HORGÁSZVILÁG________________ TÁVOLI VIZEKEN 63 VERSENYHORGÁSZAT VERSENYRŐL VERSENYRE 66 VERSENYNAPTÁR 2006 68 AZ OLVASÓÉ A SZÓ____________43 A MAGYAR HORGÁSZ KONYHÁJA 7? VARHATÓ HALJARAS 72 A címlapon: Szarka László felvétele

Next