Magyar Nemzet, 2020. március (83. évfolyam, 52-77. szám)

2020-03-02 / 52. szám

POLGÁRI NAPILAP LXXXIII. évfolyam 52. szám 2020. március 2., hétfő Ára: 180 Ft www.magyarnemzet.hu Veszélyezteti a vadállományt Kocsis Máté bevándorlókról. Déli körvasutat épít Budapesten az aranysakál 12. oldal vírusról, a szegedi polipról 5. oldal a kormány 2. oldal Megerősítik összefogásukat a konzervatívok Kárpáti András Hazánk lesz az első európai állomása a Conservative Political Action Confe­rence elnevezésű amerikai konzervatív konferenciasorozatnak, amely a legje­lentősebb a kategóriájában. Az Alapjo­gokért Központ által szervezett május végi esemény célja összekötni az óceán két oldalán megjelenő konzervatív tren­deket. A világ különböző részeiről érke­ző politikusok és elemzők azt vitatják meg, hogyan lehet felvenni a harcot a globális liberalizmus ellen. Az ameri­kai esemény múlt heti zárónapján Do­nald Trump amerikai elnök is beszédet mondott. A panelbeszélgetésekben pedig mások mellett részt vett Eduardo Bol­­sonaro, a brazil konzervatív párt frak­cióvezetője, Matt Schlapp, aki George W. Bush egykori tanácsadója volt, va­lamint japán és koreai meghívottak is. Bővebben a 3. oldalon Kormányváltás Pozsonyban, elbuktak a magyar pártok Szőcs László Véget ér a Robert Fico vezette Smer kor­mányzása Szlovákiában, miután Igor Ma­­tovic jobboldali mozgalma, az Egysze­rű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nyerte meg a szombati parla­menti választásokat. A Smer a második helyre szorult és ellenzéki szerepre ké­szülhet, csakúgy, mint a Marian Kotle­ba vezette szélsőjobboldal. Szlovákia ne­gyedszázados történetében most először egy magyar párt sem került be a parla­mentbe, miután sem a Magyar Közös­ségi Összefogás, sem a Híd - Most ma­gyar-szlovák vegyes párt nem lépte át a bejutási küszöböt. Utóbbi elnöke, Bugár Béla le is mondott. Grendel Gábor, az egyetlen leendő pozsonyi magyar kép­viselő (OLaNO) lapunknak azt mond­ta: vállalják a magyarok képviseletét. Bővebben a 9. oldalon 9 771217 550015 Árfolyamok Forrás: MNB 2 0 0 5 2 Időjárás MA 0-13°C 6°Ccs in KEDD I SZERDA­­ CSÜTÖRTÖK 0 17 6 10 2 EURÓ : USA-DOLLÁR 339,88 71 307,72­­ Migránsok tízezrei lépték át az Európai Unió határait Válságtanács összehívását sürgeti Brüsszel Munkatársainktól Válsághelyzet alakult ki a hét végére a görög-török határon azután, hogy Ankara közölte, nem tudja feltartóztat­ni a szíriai menekülteket. Recep Tay­­yip Erdogan török elnök szavai szerint már az első nap legalább tizennyolc­­ezer szíriai menekült kelt át a hatá­ron az EU-országokba. Törökország­ból péntek óta mintegy negyvenezer, eddig táborokban élő migráns indult meg Görögország felé szárazföldön és tengeren. A görög hatóságok könny­gázt is bevetettek az illegális beván­dorlók ellen. Migránscsoportokat je­leztek Észak-Macedóniában is. Brüsz­­szelben tegnap uniós válságtanácsko­zást sürgettek. A pénteki adatok sze­rint 6700 tiltott határátlépési kísér­let történt az év első két hónapjában a magyar szakaszon. Azóta ez a szám hétezer felett lehet. Közben Demsz­ky Gábor volt SZDSZ-es főpolgármes­ter az illegális bevándorlók megsegí­tésére, befogadásának megszervezé­sére szólított fel. Részletek a 8., vezércikk a 3. oldalon Bevándorlók tömege a Pazarkule török-görög átkelőnél Fotó: Europress/AFP Lezárták a tranzitzónákat a járvány miatt Munkatársainktól Napról napra egyre több országot kell besatíroznia Európa térképén annak, aki követni akarja a koronavírus-jár­­vány terjedését. Csehországgal már a visegrádi négyek is­ fertőzöttnek szá­mítanak. Az Egyesült Államokban is meghalt az első beteg, miközben a fer­tőzöttek száma globálisan a 90 ezer­hez, a halottaké a háromezerhez kö­zelített. Továbbra is Kína a messze a leginkább érintett ország. Magyaror­szágon a kór egyelőre nincs jelen, hogy ez így is maradjon, annak érdekében a kormány újabb lépést tett: határo­zatlan időre felfüggesztette az újon­nan érkező migránsok beengedését a tranzitzónákba. A járvány begyűrűzé­sétől függetlenül az emberek többet vásároltak a hétvégén, a nagyobb áru­házakban az ünnepeket megelőzőhöz hasonló volt a helyzet, különösen az élelmiszerek, valamint az olyan mű­szaki eszközök fogytak, amelyek az ön­ellátást, az otthoni kikapcsolódást tá­mogatják. Ma a kereskedők és a kor­mány képviselői közösen térképezik fel a szükséges lépéseket. Részletek a 3., a 6. és a 7. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents