Magyar Nemzet, 2020. július (83. évfolyam, 152-178. szám)

2020-07-01 / 152. szám

POLGÁRI NAPILAP LXXXIII. évfolyam 152. szám 2020. július 1., szerda Ára: 180 Ft www.magyarnemzet.hu Levél az európai szocialistáknak Egy év alatt kétszázezer család Ötvenmillió forint bírságot László Imre ügyében 3. oldal ért az akciótervvel 14-15. oldal kaptak Pikóék 4. oldal Jól alakul Magyarország uniós pere Judi Tamara (Brüsszel) Bizakodó a magyar megsemmisíté­si keresettel kapcsolatban Varga Ju­dit igazságügyi miniszter, aki szerint nagyon jó jel, hogy Magyarország el­jutott a szóbeli szakaszig a Sargenti­­ni-jelentés jogsértő szavazatszámítása miatt 2018 őszén indított uniós per­ben. A tárcavezető a Magyar Nemzet­nek az Európai Bizottság szeptember­ben esedékes jogállamisági jelentései­nek ügyét is kommentálta: szerinte va­lószínűsíthető, hogy a brüsszeli testü­let politikai célokra fogja használni a dokumentumot. Bővebben a 2. oldalon Elindult Paks II létesítésének engedélyezése Somogyi Orsolya Újabb mérföldkőhöz ért Magyarország legnagyobb beruházása: a paksi atom­erőmű két új blokkjának létesítésére vonatkozó engedélykérelem határidőre megérkezett az Országos Atomenergia Hivatalhoz, amely 15 hónapot fordít­hat az elbírálásra. Süli János, a projek­tért felelős miniszter hangsúlyozta: a tervek megfelelnek a hazai és az uniós előírásoknak, az előkészítést nem aka­dályozta a járvány. A jelenlegi ütemterv szerint Paks II két blokkja 2029-ben és 2030-ban állhat kereskedelmi üzembe. Részletek a 12. oldalon Időjárás Forrás: Koponyeg.hu MA 30°C 16 c CSÜTÖRTÖK , PÉNTEK 19 19 Árfolyamok ■ 1­­a-SZOMBAT 16:­28 | 17 EURÓ | USA-DOLLÁR 356,57 7* 317,83 7 2 0 15 2 771217 550039 Keueth László Városi Könyvtár. Karácsony Gergely nem a maga ura, mások irányítják Tarlós István: Elfecsérli a drága időt a fővárosi vezetés a Lánchíd ügyében Tarlós István minden olyan, a ko­rábbi ciklusokat érintő ügyben feljelentést tett hétfőn, amelyeket a főváros baloldali vezetése kor­rupciógyanúra hivatkozva vizs­gálna. A volt főpolgármester sze­rint a főváros jelenlegi vezetése ezzel a saját eredménytelenségé­ről kívánja elterelni a figyelmet. Baranyai Gábor­­ Fél évvel ezelőtt Karácsony Ger­gely díszpolgári címre javasolta, most pedig vizsgálóbizottságról és korrupciógyanús ügyekről beszél­nek. Mi történt? - Ilyen vizsgálatot bárkinek jogá­ban áll elindítani, ami szokatlan, hogy kilenc hónap után hirtelen jut eszük­be. Kerpel-Fronius Gábor főpolgár­mester-helyettes konkrétan korrup­ciógyanúsnak jelentette be ezeket a projekteket. A jelenlegi városvezetés a vizsgálóbizottság működésével ön­gólokkal nézhet szembe. Nem a sze­mélyemre szólt a bejelentés, de a két ciklus az én ciklusom. Most is meg­ismétlem: a magam részéről, ha kor­rupciós pénzt felfedeznek, akár nálam, akár a családomnál, az másnap a Pár­beszéd számláján fog landolni.­­ A vizsgálandó nyolc ügy közül melyiket tartja a baloldalra nézve öngólnak? — A nagyobbik részét. A 4-es met­ró beszerzési és építési munkái kap­csán valamennyi kivitelezői kötbér­igény, per az SZDSZ-MSZP érában keletkezett. Az összes szerződést ők kötötték meg, az összes közbeszerzést ők vitték végig. A hírhedt Alstom-szer­­ződést ráadásul még a 2006-os válasz­tások előtt írták alá, amelynek kapcsán Gy. Németh Erzsébetnél, az MSZP je­lenlegi főpolgármester-helyettesénél lehet leginkább érdeklődni. A jelenle­gi közgyűlésből ő az egyetlen, aki je­len volt­ az Alstom-szerződésnél, akkor még mint az MSZP-frakció vezetője. A Bálna ügyében a szerződést az MSZP­­SZDSZ-koalíció egy máltai strandon be­jegyzett offshore céggel kötötte, és hét pert örököltünk tőlük. Ebben az eset­ben is inkább önmaguknak kell kérdé­seket feltenniük. A Rácz Fürdő közbe­szerzését, szerződését szintén örököl­tük az MSZP-SZDSZ érából, az ügy valamilyen összefüggésben volt az in­dulásakor a Széchenyi Bank egyik ve­zetőjével. A fürdő három éve a felszá­molóbiztosnál van. Egyébként már a 2010-es választás előtt át kellett volna adniuk. Nem véletlen, hogy nem tették meg. Ami a budapesti parkolási szer­ződéseket illeti, ilyet a főváros 2010 óta egyetlenegyet sem kötött, nem is köthetett. Csak kerületek szerződtek, az egyik legbotrányosabb megállapo­dás éppen Zuglóhoz köthető, ahol ak­kor Karácsony Gergely volt a polgár­­mester. Kilenc kerület egyáltalán nem kötött parkolási szerződést, ott nincs fizetőparkolás. Folytatás az 5. oldalon . Fotó: Kurucz Árpád HÉTVÉGI MELLÉKLET Keresse minden szombaton!

Next

/
Thumbnails
Contents