Magyar Nemzet, 2020. augusztus (83. évfolyam, 179-203. szám)

2020-08-01 / 179. szám

POLGÁRI NAPILAP LXXXIII. évfolyam 179. szám 2020. augusztus 1., szombat Ára: 180 Ft www.magyarnemzet.hu Papíron békés Brüsszel és Budapest viszonya Judi Tamara (Brüsszel) A 2019-ben indult jogvitákról tett közzé jelentést tegnap az uniós szerződések fe­lett őrködő Európai Bizottság (EB). Eb­ből meglepetésre kiderült: nem a gyak­ran fekete báránynak kikiáltott Magyar­­ország vagy Lengyelország ellen indult a legtöbb kötelezettségszegési eljárás tavaly, hanem Ciprus, Görögország és Bulgária került az uniós szégyenpad­­ra. Hazánk ellen 33 esetben indult kö­telezettségszegési eljárás, az eljárások zöme a belső piacot és ipart, a mobilitá­si ügyeket és a migráció kérdését érin­tette. Utóbbi terén viszont olyan túl­fűtött ügyeket is firtattak Brüsszelben, mint a menedékkérőknek nyújtott se­gítség bűncselekménnyé nyilvánítása vagy az egykori röszkei tranzitzónában való élelmezés kérdése. Részletek a 8. oldalon A nemzeti kultúra védelmében Hegedűs István Demeter Szilárddal, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatójával készült interjúnkban a PIM vezetője kijelentet­te: segítség kell a nemzeti oldalnak, hi­szen az fejben másodikként gondolko­dik. Fél szemmel a liberálisokra sandít, akik évtizedek óta uralják ezt a terepet, és akik szintén fejben, másodikként, fo­lyamatosan a Nyugatot tekintik köve­tendő példának.­­ A mai napig nem ér­tem, a nemzeti oldal miért fogadja el a liberálisok által meghatározott mércét, ami aligha objektív. A kulturális sokszí­nűség része, hogy különböző értékkate­góriák mentén értékeljük a világot, íz­lésvitákban a végső igazságot senki sem mondhatja ki. Saját kultúránkat, saját hagyományainkat, értékvilágunkat kell követni, és ezt meg is kell tudni védeni - így Demeter Szilárd. Interjú a 17. oldalon 9 771217 550060 Időjárás Forrás: Koponyeg.hu MA 31 °C 15°C -C­VASÁRNAP 31 15 Árfolyamok -e-HÉTFŐ !?28 Cri­­­g KEDD rs*-27 S?/*1 17 EURÓ : USA-DOLLÁR 344,74 290,67­­ 2­0 17 9 Tisztogatni kezd a túlélésért küzdő MSZP elnöksége­­­ Az apróra zsugorodott párt vezetése kiirtaná a kritikus hangokat Bakonyi Ádám Miközben az MSZP vezetése titkos háttértárgyalásokat kezdett Gyur­­csány Ferencékkel arról, hogy egy lehetséges közös listán biztos helye­ket szerezzenek a párt szűk elitjének, a Tóth Bertalan által irányított elnök­ség megkezdte a párton belüli kriti­kus hangok elhallgattatását, kiszorí­tását - derül ki a Magyar Nemzet bir­tokába jutott dokumentumból. Esze­rint az elnökség bizalomvesztésre hi­vatkozva felfüggesztette Dobák Ist­ván csepeli elnökségi tag, illetve Fe­kete Zoltán Pest megyei elnök párt­tagságát, egyúttal kezdeményezték a kizárásukat is. Dobák azért jutott erre a sorsra, mert „Egy elmaradt vita helyett. Ho­gyan vesztette el az önkormányza­ti választást a csepeli demokratikus baloldal” címmel Facebook-bejegyzést írt. Fekete Zoltán tagságát azért füg­gesztették fel, mert egy párton belüli egyeztető megbeszélésről, az érintet­tek tudta és beleegyezése nélkül tit­kos hangfelvételt készített, amelyet ál­lítólag el is ismert. Fekete Zoltán ta­valy februárban az MSZP választmá­nyi tagjaihoz címzett, ám nyilvános­ságra került levelében gazdasági visz­­szaélések eltussolásával vádolta meg a párt mostani és korábbi vezetőjét. Kiderül az is, hogy a karcagi időközi választáson az MSZP a saját jelöltje helyett egy független indulót támo­gat, aki a tervek szerint használhatja a párt logóját. Részletek a 2., vezércikk a 3. oldalon Tóth Bertalan és Újhelyi István közös performansza. Fehérgalléros huligánok politikai albérletben Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd Cenzúrát hoz a Facebook A választásokat is befolyásolni tudja a közösségi portál Nagy Orsolya Korlátozza az információáramlást és a véleménynyilvánítást a Facebook indokolatlan, tömeges profilfelfüg­gesztési gyakorlata. Péterfalvi Atti­la, a Nemzeti Adatvédelmi és Infor­mációszabadság Hatóság elnöke ja­vaslatot tett arra, hogy a kormány al­kosson a közösségi médiáról jogsza­bályt, amely szerint csak alapos in­dokkal lehessen felfüggeszteni közös­ségi profilokat, és a magyar hatóság felülbírálhassa ennek jogosságát. A közösségi oldalak eljárása bizonyos esetben a választások kimenetelét is befolyásolhatja. Továbbiak a 6. oldalon Fotó: Reuters Munka­nélküli Göd momentumos polgármestere 2. oldal Kína a jövőre készül az elnök politikájának elemzésével 9. oldal A külföldi függőséget csökkenti a magyar állampapír 13. oldal Válságállók az amerikai techóriások Fellegi Tamás Péter A négy amerikai technológiai és inter­netes óriáscég negyedéves jelentéseiből kiderül: érdemben nem viselte meg őket a válság. Jókora nyereségnövekedésről számolt be a Facebook: 2,62-ről 5,15 mil­liárd dollárra nőtt a negyedéves, pro­fit egy év alatt, miközben az árbevétel 11 százalékkal nőtt. A vártnál jobb ne­gyedévet tudhat maga mögött az Apple, az Amazon pedig közel megduplázta az eredményét. A Google anyavállala­ta, az Alphabet a csökkenő reklámbe­vételek miatt nem tudott ilyen szép ne­gyedévet produkálni. Bővebben a 14. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents