Magyar Nemzet, 2021. július (84. évfolyam, 150-176. szám)

2021-07-01 / 150. szám

POLGÁRI NAPILAP LXXXIV. évfolyam 150. szám 2021. július 1., csütörtök Ára: 180 Ft www.magyarnemzet.hu Felszámolhatják a Dunaferrt, A Chávez-féle alkotmánypuccsot Hazugságspirálban a széteső a törvényszék döntött 13. oldal másolná a baloldal 4. oldal Magyar Szocialista Párt 2. oldal Elvárják a visegrádi négyek a nekik kij­áró tiszteletet A nyugati tagállamoknak nem érdeke az országcsoport sikeressége Harangozó Éva Mától Magyarország veszi át a visegrá­di négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) elnökségét a lengyelektől, amelynek alkalmából a csoport tagjai csúcstalálkozót tartot­tak tegnap a lengyelországi Katowicé­ben. A találkozón Orbán Viktor a ma­gyar elnökség legfőbb feladatának a négy ország gazdasági újraindítását, a mig­ráció elleni harcot és a Nyugat-Balkán további integrációját nevezte meg. Az utóbbi hetekben a pedofilellenes tör­vény kapcsán kirobbant uniós vitákra reagálva a magyar kormányfő arra fi­gyelmeztetett, nem lehet úgy beszélni velünk, ahogy az utóbbi időben ez néha előfordult. - A közép-európai országok teljes jogú uniós tagállamok, amelyek komoly teljesítményt tettek le az Euró­pai Unió asztalára, jelentősen hozzájá­rulnak ahhoz, hogy az unió lépést tud­jon tartani más térségekkel, és elvárják a nekik járó tiszteletet - hangsúlyozta. A visegrádi négyek szerepét lapunk­nak értékelő szakértő is arra mutatott rá, hogy a nyugati tagállamoknak nem ér­deke a csoport sikeressége. Szitás Péter felhívta rá a figyelmet, hogy ha a viseg­­ Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán A rádi négyek egységesek, képesek arra, hogy egy vitás kérdésben az Európai Unió tagállamait ellensúlyozzák. Már­pedig, ahogy arra a Danube Institute kutatója is emlékeztetett, a V4-ek gyak­ran nemcsak érdek-, de értékalapon is összezárnak, például a pedofilellenes törvény kapcsán sem fordultak Ma­gyarország ellen. Továbbiak a 8. oldalon roSshrr*iíí«<K oi rác Vsí*8rt?ti &rou ::rr 2030-:.-- 7CÍ A gazdaság újraindítása és a migráció elleni harc van a magyar V4-elnökség célkeresztjében Időjárás Forrás: Koponyeg.hu MA 280 0-14°CC3 in PÉNTEK­­ SZOMBAT | VASÁRNAP 27 27 vV 30 13 16 'V' 15 Árfolyamok Forrás: MNB EURÓ­­ USA-DOLLÁR 351,90 71 295,04 /* 9 771217 550046 2 1150 Állatokat véd a kisebbségek helyett Brüsszel Judi Tamara (Brüsszel) Jogszabályt javasol az Európai Bizott­ság (EB) egyes tenyészállatok ketrec­ben tartásának fokozatos megszün­tetéséről, majd betiltásáról - közölte tegnap a testület. Ezzel először fordul elő, hogy egy uniós polgári kezdemé­nyezés sikerrel jár. A hírt beárnyékolja, hogy januárban a Minority SafePack nevű kisebbségvédelmi kezdeménye­zést viszont az EB lesöpörte az asztal­ról.­­ A mai döntés alapján az ősho­nos nemzeti közösségek ügyében szü­letett határozat nem csupán jogilag és szakmailag hibás, de méltatlan, diszk­riminatív és rendkívül cinikus is - fa­kadt ki a döntés után Vincze Lóránt. „Abszurd, hogy a kakasok és a ludak jólléte fontosabb az EB számára, mint az Európai Unió lakosságának tíz szá­zalékát kitevő, több mint ötvenmillió személyt számláló hagyományos nem­zeti kisebbségeké” - írta Gál Kinga is. Részletek a 10., vezércikk a 3. oldalon Orosz hekkerek támadhattak német bankokra Munkatársunktól Az utóbbi napokban nagyszabású in­formatikai támadás érte Németorszá­got Oroszországból - értesült a német Bild. A lap információi szerint az ak­ció mögött az orosz katonai hírszerzés­hez (GRU) köthető hekkercsoportok áll­nak. Célpontjuk a német bankrendszer volt, ezért lehetséges indítékként sejtik, hogy a támadók célja a Belarusszal és államfőjével, Aljakszandr Lukasenkával szembeni kemény uniós szankciók meg­akadályozása volt. Aligha véletlen egy­beesés ugyanakkor, hogy Antony Blin­ken amerikai külügyminiszter az utób­bi időben többször óva intette Oroszor­szágot a kibertámadásoktól. Ezzel rá­adásul nehéz helyzetbe került Angela Merkel német kancellár, aki szeretne javítani a kapcsolatokon Moszkvával. Bővebben a 10. oldalon Magyarország utat mutat a gendercsatában A keresztény-konzervatív világ példaként tekint a pedofilellenes törvényre Munkatársainktól Nem csitulnak az indulatok az Európai Unióban a magyar pedofilellenes tör­vény körül. Horst Seehofer német bel­ügyminiszter, akit egykoron még Or­bán Viktor egyik szövetségeseként tar­tottak számon, egy interjúban például már arról beszélt, hogy a magyar kor­mányfő túl messzire ment, és felvetette annak a lehetőségét, hogy uniós források megvonásával büntessék Magyarorszá­got. Ugyanakkor korántsem csak kriti­kus hangokat hallani. Miután Olaszor­szágban a hét végi Pride-on a felvonulók megtaposták többek között Orbán Vik­tor és Ferenc pápa fényképeit, valamint kigúnyolták a keresztény jelképeket, az olasz keresztény és családvédő szerve­zetek is felháborodtak. Az olaszoknál különösen égető most a kérdés, hiszen a genderideológiát terjesztő törvényja­vaslat van napirenden. - Itt volt az ide­je, hogy valaki kimondja: vége a gender oktatásának a gyermekek körében, hi­szen csak összezavarja őket - nyilatkoz­ta lapunknak William de Vecchis, a Liga szenátora, teljes támogatásáról biztosít­va a magyar kormányfőt. - Magyaror­szág utat mutatott, az európai országok­nak követniük kellene a magyar példát - vélekedett hasonlóan egy olasz csa­ládvédelmi szervezet vezetője. De az utóbbi időben több nemzeti ortodox egyház is szót emelt a témá­ban.­­ A genderideológia egy démoni támadás, amely arra irányul, hogy el­válassza az embereket Istentől, közöl­te a bolgár ortodox egyház. Korábban a román ortodox egyház is határozottan ellenkezett, amiért beiktatnák a szexuá­lis nevelést az állami oktatási intézmé­nyek tanrendjébe. Részletek a 9. oldalon .

Next

/
Thumbnails
Contents