Magyar pályázatok - A pécsi városháza tervpályázata, 1904. január (2. évfolyam, 1. szám)

Xp PIA CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI kárpitosok és díszítők, műipari CK I VÁLLALAT.­­ BUDAPEST, VII. KER., TERÉZ-KÖRÚT 46. SZ. ritettuaia (fifoundactetíctf | ctí. iá Sí | BERÉNYI GYULA | 1 ......| ÉS TÁRSA | ¡1 öf aszfalt- és aszfaltlemez- |f || tetőfödési vállalata ...... •......~| BUDAPEST | 12 ---------------- Rottenbiller-u. 42. ----------------------| TELEFON 59-28. sz. gr S B| r| | Eszközöl kifogástalanul . |f j­ burkoló és falszárító­ munkákat gf 15 aszfalttal, aszfalt tetőlemez és | 13 facem­ent-fedéseket hosszabb |1" ,­4 jótállással. — Szállít kitűnőnek gf $ bizonyult: aszalt-elszigetelő- If 2* lemezt, carbonneum­ot és min- |f «­denféle anyagot a fenti mum­­is­kákhoz. — Felvilágosításokkal gf — és költségvetésekkel készséggel |f, a = szolgál díjmentesen.­­ $ if, öf )p)p)n)nir. igignfflg; ‚a | )pin)i«^n)g)p)n)n)n)u KLINGER RICH. gép- és fémárugyár magyarorsz. telepe Budapest, VII. Hernád­ u. 43. Eisenconstructions-Werkstätte KYRIELEISON vasszerkezetek műhelye. LEOBERSDORF a déli- és államvasutak mellett­ KÜLÖNLEGESSÉGEK: gépraktártűzhelyek hor­dozható és falazott kivi­telben ; verandák, tetőze­tek, hidak, üvegházak,­­ vasablakok. ..... Épület és műlakatos mun­kák. Gáz és vízvezetékek szerelése. Kloset, Telegráf és telefon - berendezések. Surgőnyczim: Kyrieleison Leobersdorf ACETYLÉN világítási telepek berendezése és építése. — Kiépített VÁROSI ACE­­TYLEN-TELEPEK: Spitz D­m- Gum­poldskirchen, Csikvenica, Adria m. Neu­stadt a/T. Gaunersdorf, báró Bohus Lajos kastélya, Világos stb. aaxxiiaAsíLsAsíLsrtsiinai kézművészeti faáruk gyára. Budapest, Vill. ker.,­­ XILK cnare Üllői-ut 66. Zongora-raktár: IV., Eskü-ut 6. HAVERLAND ANTAL Budapesten, VII. Hársfa­ u. 40. t__9v. é 3 M. kir. szab. emelőgép, felvonó és vasszerkezetek gyára. Piazza Viktor asztalos Budapest, VI., Felső-erdősor 48. ipartelepe. -------TELEFON: 21—47.--------

Next