Magyar pályázatok - A pozsonyi I. takarékpénztár pályatervei, 1904. november (2. évfolyam, 11. szám)

1 .MAGYAR ÉPÍTŐ­K RÉSZBEIZTÁRSULAIT 3 Budapest, Váci­ Kerút 76. 0 Működési köre: út-, vasút­­. és vízépítés, " fővámi i­mm­is " financirozása, jelzálog­kölcsönök megszerzése, amortisatiók leszámítolá­sának átvétele, vállalko­zóknak és építőmesterek­nek vállalkozó és építési ----- hitel nyújtása. ----­Készséggel szolgál bármiféle­­ felvilágosítással.____ ^ J BLOCKNER I. SZOBRÁSZ Budapest, Vill., _J­­ujza*utca 7. sz. RÉSZIT: gyps-, cement-,­­ kő-, műkő-, majolika és és terracotta szobrász-mun­kákat. — Költségvetésekkel és tervekkel szívesen szol­gál. — Vidéki megrendelé­seket gyorsan és pontosan — eszközöl. ■ . fi­bl POSNER FERENC SAAffil __ EPÜLET­ES __ JUDAPEST, VIII., BAROSS-UTCA 118. díszmű-bAdogos. J ---------------------------------------------­ORenszan és koppos, mezei- és ibardosikor audRfl. flyár: Szt.-l­ikrincz-nyaraló (Budapest mellett). BUDAPEST­, ül. ker., felSŐ ERDŐSOR 24., 1. (fü­lDRItSSy-Út SAROK 88.) MOLNÁR LAJOS TAKARÉKTŰZHELYKÉSZÍTŐ BUDAPEST VII., Miksa­ u. 19. KOVÁCS ARTHUR villamossági felszerelési vállalat és mechanikai műhely --­­Budapest, VIII., Luther­ utca 4. (Kerepesi­ út közelében.) Villamos világítás, erőátvitel, villámhárító, telefon, házi sür­­göny. Villamos víz- és tűzjelző­­- berendezéseket készít. ( H H 1) •—1 ; « aj o 0. * “L £ · 3 — td Q CS3 CQ ›S) *T tv A 5 3 LU 6“ C/j W o Q w tu '2 * ^ ›S› tu tu 2 71 to Ű£ N tU­­O X OC OS CL. 3 › • CL. a uu Q UJ Z uu Cu Z 5 s H H o

Next