Zádori János szerk.: Magyar Sion 1876. (Uj Magyar Sion 7. évfolyam)

MAGYAR S­Z . N. EG­YHÁZIRODALMI FOLYÓIRAT. Sjerkiíjti ZÁDORI EV. JÁNOS. HETEDIK ÉVI FOLYAM. ESZTERGOM, 1876. NYOMATOTT HORÁK EGYED BETŰIVEL.

Next