Zádori János szerk.: Magyar Sion 1881. (Uj Magyar Sion 12. évfolyam)

UJ MAGYAR SION. EGYHÁZIRODALMI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI ZÁDORI ED. JÁMOS. TIZENKETTEDIK ÉVI FOLYAM. ESZTERGOM, 1881. NYOMATOTT BUZÁROVITS GUSZTÁVNÁL.

Next