Kereszty Viktor - Prohászka Ottokár - Walter Gyula szerk.: Magyar Sion 1893. (Uj sorozat 7. évfolyam)

MAGYAR SION. EGYHÁZIRODALMI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI: Dr. KERESZTY VIKTOR, Az uj sorozatban VII. évi folyam. (Kezdettől XXXI. évi folyam.) ESZTERGOM, 1893. Dr. PROHÁSZKA OTTOKÁR, — Dr. WALTER GYULA.

Next