Kereszty Viktor - Prohászka Ottokár - Walter Gyula szerk.: Magyar Sion 1898. (Uj sorozat 12. évfolyam)

MAGYAR LZCIM EGYHÁZIRODALMI HAYI FOLYÓIRAT. SZERKESZTI: Dr. KERESZTY VIKTOR, Dr. PROHÁSZKA OTTOKÁR, — Dr. WALTER GYULA. Az új sorozatban XII. évi folyam. (Kezdettől XXXVI. évi folyam.) ESZTERGOM 1898.

Next