Magyar Szemle 7. kötet (1929. 9-12. sz.)

k £ Harmadik évfolyamunk kezdete: szíveskedjék előfizetését megújítani 1929 VII. kötet 1. (25.) szám MAGTOVRSZEMLE A szerkesztőbizottság elnöke GRÓF BETHLEN ISTVÁN s 1 1 ÉP Co 2 O s 1 3 § £ SZEPTEMBER 1. A felvidéki létek kialakulása 2. Amerikai magyarság 3. Páneurópai törekvések 4. Irodalmunk kétféle nemzeti érzése 5. Az Egyesült Államok ifjúságának katonai nevelése 6. Az építő Németország SZOMSZÉDAINK Szocialista és kommunista­­ mozgalmak Romániában Csehek és tótok kölcsönös szemrehányásai FIGYELŐ GOGOLÁK LAJOS KUN ANDOR RUTTKAY LÁSZLÓ FARKAS GYULA CZAKÓ ISTVÁN KILIÁN ZOLTÁN JANCSÓ BENEDEK STEIER LAJOS DOMONY PÉTER * * * * * * Nagy-Britannia és Egyiptom A külföld és a magyar tudomá­­nyos élet ECKHARDT SÁNDOR Egy borsodmegyei falu HEGYALJAI Kiss GÉZA A szegedi kormány utolsó napjai A neopatriotizmus Belpolitikai szemle HEGEDŰS KÁLMÁN Külpolitikai szemle OTTLIK GYÖRGY „felszabadított" Szlovenszko STEIER LAJOS Szerkeszti SZEKFÜ GYULA BUDAPEST 1929 Egyes szám ára 2­50 . Méltassa figyelmére e füzetünk borítékának utolsó oldalát ( I § r­O.

Next