Magyar Szemle 18. kötet (1933. 5-8. sz.)

KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG BETHLEN ISTVÁN GRÓF ELNÖK RAVASZ LÁSZLÓ BALOGH JÓZSEF ALELNÖK FŐTITKÁR VÁLASZTMÁNY CHORIN FERENC, ECKHARDT SÁNDOR, ERNSZT SÁNDOR, GRATZ GUSZTÁV, HÓMAN BÁLINT, KORNFELD MÓRIC BÁRÓ, KORNIS GYULA, OSVALD ISTVÁN, PUKY ENDRE, SZEKFŰ GYULA, SZÁSZ ZSOMBOR, WALKÓ LAJOS, WEIS ISTVÁN

Next