Magyar Szemle, 1995 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1995 / 1. szám

Szerkesztői üzenetek: Nagy érdeklődés És siker kísérte Esélyek című sorozatunk első előadását, amely december 15-én a Nemzeti Kulturális Alapítvány Deák-termében hangzott el, Civilizációnk címmel. Dr. BALOGH János akadémikus, ökológus a növekedés gondo­latának és gyakorlatának csődjéről beszélt, Dr. JELENITS ISTVÁN teológus és irodalomtörténész, piarista tartományfőnök pedig a téma vallási és etikai oldalát mutatta be. Az előadásokat nyomta­tásban is hamarosan közzétesszük a Magyar Szemlében. A SOROZAT KÖVETKEZŐ ELŐADÁSÁRA február első felében ke­rül sor, olvasóinkat meghívók és sajtó útján fogjuk értesíteni. A Magyar Szemle-beszélgetések sorozatában a Kossuth Klubban SNEÉ PÉTER a magyar posztmodernségről szól, de­cemberi számunkban megjelent, Cholnoky kérdése című cikke nyomán. Beszélgetőpartnere ALEXA KÁROLY irodalomtörténész. A beszélgetés időpontja 1995. január 20., péntek, 18 óra. A Magyar szemle Új folyamának teljes, 1992 novemberétől 1994 decemberéig terjedő tartalomjegyzékét és tematikus mu­tatóját 1995 februári számunk mellékleteként fogjuk közreadni. A FOLYÓIRAT MEGJELENÉSÉT A MAGYAR SZEMLE ALAPÍTVÁNY VALAMINT A BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY TÁMOGATJA. A Magyar Szemle Alapítvány igazgatósága: Antall György András, Dr. Balogh János, Bod Péter Ákos, Czakó Gábor, Granasztói György (elnök), Jeszenszky Géza, Kodolányi Gyula, Magyar Péter, Szabados György

Next