Magyar Szemle, 1996 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1996 / 1. szám

Szerkesztői üzenetek: JANUÁR 18-ÁN SZERKESZTŐINK A HUNYADI KLUBBAN MUTATJÁK BE a Ma­gyar Szemlét. Olvasóinkat szívesen látjuk a rendezvényen. Cím: Budapest I., Hunyadi János út 8. Áremelés. A Magyar Szemle ára 1995 decemberével 144 forintra emelkedett. Belföldi előfizetőink számára az előfizetés 1996 ápri­lisáig változatlan marad, a külföldi előfizetés azonban december óta évi 75 dollár (80 SF, 100 DM). A két év óta első áremelés még a kétéves inflációt sem követi teljes mértékben, holott a papírárak az infláció átlagánál nagyobb mértékben nőttek. Lapunk köz­pénzből támogatást nem kap, csak különböző magánforrásokból. Ezért az előállítás költségeit, sajnos, részben olvasóinkra kell há­rítanunk. A Magyar Szemle Alapítvány számlaszáma 1995. december 4- ével megváltozott. Az új számlaszám: 11707024-20332033. Aki Alapítványunkat legalább 2000 forintos összeggel támogatja, az a Magyar Szemle egyéves előfizetését és ajándékot kap. Az Alapít­vány támogatására befizetett összegek az APEH engedélye alap­ján az adóalapból levonhatók. Szerkesztőségi titkársági órák hétfőtől péntekig: 1l-15h. Szerkesztőségi fogadóórák: Kodolányi Gyula: péntek, 12-13h, Czakó Gábor: kedd, 11-12h, MÁRTON Gyöngyvér: hétfő, 12-14h. A FOLYÓIRAT MEGJELENÉSÉT A BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY TÁMO­GATJA. A Magyar Szemle Alapítvány igazgatósága: Antall György András, Dr. Balogh János, Bod Péter Ákos, Czakó Gábor, Granasztói György (elnök), Jeszenszky Géza, Kodolányi Gyula, Magyar Péter, Szabados György

Next