Magyar Szemle, 1999 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1999 / 1-2. szám

A MAGYAR SZEMLE A VILÁGHÁLÓN: http://www.hungary.com/magyarszemle http://www.net.hu/magyarszemle DRÓTPOSTA CÍMÜNK: msza@mail.datanet.hu Várjuk olvasóink véleményeit, közleményeit. A világhálóra ke­rülésben támogatónk a Hungary.Network. Előfizetési díj egy évre 1728 forint, külföldön 75 dollár, illetve an­nak ellenértéke. Az előfizetési díj magában foglalja a postaköltsé­get. A lap előfizethető szerkesztőségünkben illetve a lapterjesz­tőknél. SZÁMLASZÁMÚNK: MNB 11707024-20332033. FOGADÓÓRÁK: Kedden és pénteken 11-13 óráig, illetve meg­beszélés szerint. A FOLYÓIRATOT kiadja a Magyar Szemle Alapítvány. A megje­lenést a Batthyány Lajos Alapítvány támogatja. E számunk to­vábbi támogatói: Inter-Európa Bank, Nemzeti Kulturális Alap, Westel 900 GSM, Magyar Külügyminisztérium. A MAGYAR SZEMLE ALAPÍTVÁNY igazgatósága: Antall György András, dr. Balogh János, Bod Péter Ákos, dr. Borostyán­kői Mátyás, Entz Géza, Granasztói György (elnök), Jeszenszky Géza, Kodolányi Gyula, Szabados György. HELYREIGAZÍTÁS: 1998. decemberi számunkban a Nyelvi kérdés Kazahsztánban című tanulmány szerzőjének, Torma Józsefnek a neve tévesen Torna Józsefként jelent meg az élőfejben. Biernaczky János Földkérdés a két világháború között című tanulmá­nyába két súlyos hiba került. Gömbös Gyula nem 1921., hanem 1932. október elején foglalta el a miniszterelnöki széket (108. 1.). A Kovács Imre ellen indított per végeredménye nem háromévi (miként a szövegben olvasható), hanem háromhavi fogház volt (116.1.) A sajtóhibákért a szerzőktől és olvasóinktól is elnézést kérünk. KÖSZÖNETet mondunk személyes támogatóinknak az 1998-as évben: Mádl Ferenc, Granasztói György, Várady Tibor, Rabár Ferenc, Jeszenszky Géza, Martonyi János, Balla Bálint, Borostyánkői Mátyás, Erdődy Gábor, Jeleníts István, Kodolányi Gyula, Vizi E. Szilveszter, Sulyok Vince, Szabados György, Tar Pál, Tassi Becz Károlyné, Torma József, Papp Sándor, Pakucsi János, Léránt Ildikó.

Next