Magyar Szemle, 2001 (10. évfolyam, 1-12. szám)

2001 / 1-2. szám

HÍREK. A januári szünetben ismétlésekkel jelentkezett, február­ban friss tudósításokkal kezdi a szezont a Színkép, a Magyar Szemle művészeti magazinja a TV2-n. A hétfő késő esti adást következő péntek délelőtt megismétlik. Főszerkesztő: Szabados György, művészeti vezető: Kodolányi Gyula, rendező: Jeli Fe­renc, felelős szerkesztők: Baráth Edina (műsorvezető), Hornyik Miklós, Kecskeméti Kálmán. Minden számunkban közlünk a Színképben sugárzott beszélgeté­sekből. Ezúttal Benedikty-Horváth Tamás regényíró, Gyarmathy Lívia filmrendező és Móser Zoltán fotóművész szerepel a Magyar Szemlében. Értesítjük olvasóinkat, hogy Kubinszky Mihály Visszatekintés a hu­szadik század magyar építészetére című írásának második része tech­nikai okok miatt nem a mostani, hanem a következő, 2001. áprilisi számunkban jelenik meg. HIBAIGAZÍTÁS. Ezúton is elnézést kérünk szerzőnktől, Szabad­falvi Józseftől, hogy előző számunkban életrajza tévesen jelent meg. A helyes életrajzot ebben a számban közöljük. Ugyancsak megemlítjük, hogy a cikkében szereplő Weil Emília természete­sen Weil Emil volt. LAPUNKRA ELŐFIZETHET banki átutalással vagy drótpostán, vagy személyesen a szerkesztőségben. Ha postai utalványt kér, töltse ki és küldje be a lapunkban található előfizetési szelvényt. A MAGYAR SZEMLE VÁLOGATOTT KIADÁSA A VILÁGHÁLÓN: http://www.hungary.com/magyarszemle; http://www.net.hu/magyarszemle DRÓTPOSTACÍMÜNK: msza@mail.datanet.hu FOGADÓÓRÁK: Kedden és pénteken 11-13 óráig, illetve megbe­szélés szerint. Köszönetet mondunk azoknak, akik személyi adójuk 1%-át 2000-ben a Magyar Szemle Alapítványnak adományozták. Kér­jük, hogy támogassanak bennünket a jövőben is. Adószámunk: 18055067-2-42. A FOLYÓIRATOT kiadja a Magyar Szemle Alapítvány. A megjele­nést a Batthyány Lajos Alapítvány támogatja. E számunk további támogatói: Nemzeti Kulturális Alapprogram, Westel Mobil Táv­közlési Rt. A MAGYAR SZEMLE ALAPÍTVÁNY igazgatósága: Antall György András, dr. Balogh János, Bod Péter Ákos, dr. Borostyánkői Má­tyás, Entz Géza, Granasztói György (elnök), Jeszenszky Géza, Kodolányi Gyula, Szabados György.

Next