Magyar Szemle, 2006 (15. évfolyam, 1-12. szám)

2006 / 1-2. szám

HÍREK. December 14-én a MOL-lal és a Batthyány Lajos Alapít­vánnyal együttműködve szimpoziont rendeztünk Innováció cím­mel. A szimpozionra készült előadások szövegének első része mostani számunkban jelenik meg. Január 5-én Czettler Antal tartott nagysikerű előadást székhelyün­kön „A magyar-amerikai kapcsolatok a második világháború alatt" címmel. Az estet Jeszenszky Géza és Granasztói György vezette. Megjelent a Magyar Szemle Könyvek legújabb kötete, Gróh Gás­pár Határ. Ok nélkül című esszégyűjteménye a határon túli ma­gyar irodalomról. (Ára 2700 Ft, szerkesztőségünkben 2160 Ft.) A Magyar Szemle könyvek szerkesztőségünkben 20% kedvez­ménnyel kaphatók. Lapunk ára 2006-ban az újságárusoknál és a könyvesboltokban 480 forint lesz. Előfizetőink 380 forintért kapják meg a lapot, az elő­fizetés egy évre 2280, fél évre 1180 forint lesz. A lap előfizethető a szerkesztőségben (tel. 311-6477), illetve a Magyar Postánál. A MAGYAR SZEMLE ÚJ FOLYAMÁNAK (1992-2005) teljes soro­zata kedvezményes áron vásárolható meg szerkesztőségünkben. Ára 8000 forint. Kedvezményt kisebb sorozatok vásárlása esetén is adunk. Hamarosan megkezdi működését a Magyar Szemle honlapjának interaktív webáruházzá alakított változata. A MAGYAR SZEMLE A VILÁGHÁLÓN: http://www. hungary. com/magyarszemle http://www. net. hu/magyarszemle DRÓTPOSTA CÍMÜNK: msza@mail. datanet. hu FOGADÓÓRÁK: Kedden és csütörtökön 11-13 óráig, illetve meg­beszélés szerint. A FOLYÓIRATOT kiadja a Magyar Szemle Alapítvány. E SZÁMUNK TÁMOGATÓI: Batthyány Lajos Alapítvány OTP Bank Rt. MOL Rt. Richter Gedeon Rt. Karsai Holding Rt. Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram. A MAGYAR SZEMLE ALAPÍTVÁNY igazgatósága: Bod Péter Ákos, dr. Borostyánkői Mátyás, Entz Géza, Granasztói György (el­nök), Jeszenszky Géza, Kodolányi Gyula, Szabados György.

Next