Magyar Szemle, 2008 (17. évfolyam, 1-12. szám)

2008 / 1-2. szám

Főszerkesztő: Kodolányi Gyula Szerkesztőbizottság: Borbándi Gyula, Czakó Gábor,­Cseh-Szombathy László,­ Horkay-Hörcher Ferenc, Kulin Ferenc, Mellár Tamás, Szabados György, Sző­cs Géza Szerkesztőség: Csejdy Virág, Gróh Gáspár, Kiss István, Sebestyén Ilona Szerkesztőségi titkár: Blahó Erika Új folyam XVII. 1-2. szám 2008. január Granasztói György Haszontalan, örök érzések 3 Hans Kaiser Egy magyarul európai élet. Méltatás Mádl Ferencről a Wartburg-díj átadásán 7 Egedy Gergely Az amerikai konzervativizmus gyökerei: „a föderalista" és John Adams 18 John P. C. Matthews A Nyugat titkos szellemi Marshall-terve. II. rész 41 Semjén Zsolt Egyház, politika, egyházpolitika... 53 Deme Tamás Ha a világnézet pótlék lesz... 71 Gilles Weinstein Megjegyzések az Oszmán Birodalom európai határairól (14-18. század) 93 Vasy Géza Illyés Gyula az ezredfordulón 115 M­ezey Katalin Az egyetemesség forrásvidéke 129 Domokos Mátyás levele Csernus Tiborhoz (Sebestyén Ilona közlése) 133 1% metafizika Carl Gustav Jung: Az alkímiai konjunkció 136

Next