Magyar Szemle, 2018 (27. évfolyam, 1-12. szám)

2018 / 1-2. szám

ÚJ FOLYAM XXVII. 1-2. SZÁM 2018. JANUÁR-FEBRUÁR KÉTHAVONTA AZ EGESZ LÁTOHATÁR Szörényi László: Toldi szerelmei • Szmodis Jenő: A családfogalom: jogintézmény vagy biológia? • Botos Katalin: Kapitalizmus, pénzügyek, demokrácia • Ébert Mária az angolkisasszonyok mai küldetéséről • Jeszenszky Géza Horthy Miklósról • A reformáció emlékéve után: Brenner János és Nicholas T. Parsons írásai • Cserép Csongor: Meditatív gyakorlatok a szekuláris Euró­pában • Ludmann Mihály: A modernség és a nemzeti hagyomány építésze: Medgyaszay István

Next