Magyar Szemle 20. kötet (1934. 1-4. sz.)

KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG BETHLEN ISTVÁN GRÓF ELNÖK, RAVASZ LÁSZLÓ BALOGH JÓZSEF ALELNÖK FŐTITKÁR VÁLASZTMÁNY CHORÍN FERENC, ECKHARDT SÁNDOR, ERNSZT SÁNDOR, GRATZ GUSZTÁV, HÓMAN BÁLINT, KORNFELD MÓRIC BÁRÓ, KORNIS GYULA, OSVALD ISTVÁN, PUKY ENDRE, SZÁSZ ZSOMBOR, SZEKFŰ GYULA, WALKÓ LAJOS, WEIS ISTVÁN

Next

/
Thumbnails
Contents