Magyar Szemle 29. kötet (1937. 1-4. sz.)

KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG BETHLEN ISTVÁN GRÓF ELNÖK RAVASZ LÁSZLÓ ALELNÖK VÁLASZTMÁNY CHORIN FERENC, ECKHARDT SÁNDOR, ERNSZT SÁNDOR HÓMAN BÁLINT, IMRÉDY BÉLA, KORNFELD MÓRIC BÁRÓ KORNIS GYULA, OSVALD ISTVÁN, PUKY ENDRE, SZÁSZ ZSOMBOR, SZEKFŰ GYULA, WALKÓ LAJOS, WEIS ISTVÁN ZICHY ISTVÁN GRÓF

Next