Magyar Szemle 34. kötet (1938. 9-12. sz.)

KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG BETHLEN ISTVÁN GRÓF ELNÖK RAVASZ LÁSZLÓ BISZTRAY GYULA ALELNÖK FŐTITKÁR VÁLASZTMÁNY CHORIN FERENC, ECKHARDT SÁNDOR, ERNSZT SÁNDOR HÓMAN BÁLINT, V. IMRÉDY BÉLA, KORNFELD MÓRIC BÁRÓ KORNIS GYULA, OSVALD ISTVÁN, PUKY ENDRE, SZÁSZ ZSOMBOR, SZEKFÜ GYULA, WALKÓ LAJOS, WEIS ISTVÁN ZICHY ISTVÁN GRÓF

Next