Magyar Szemle 35. kötet (1939. 1-4. sz.)

KIADJA A MAGYAR SZEMLE TÁRSASÁG GRÓF BETHLEN ISTVÁN ELSŐK RAVASZ LÁSZLÓ BISZTRAY GYULA ALELNÖK FŐTITKÁR VÁLASZTMÁNY CHORIN FERENC, ECKHARDT SÁNDOR, ERNSZT SÁNDOR , HÓMAN BÁLINT, V. IMRÉDY BÉLA, BÁRÓ KORNFELD MÓRIC KORNIS GYULA, OSVALD ISTVÁN, PUKY ENDRE, SZÁSZ ZSOMBOR, SZEKFŰ GYULA, WALKÓ LAJOS, WEIS ISTVÁN GRÓF ZICHY ISTVÁN

Next