Matematikai Lapok, 1955 (6. évfolyam, 1-4. szám)

1955-03-01 / 1. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évenkint négyszer. Budapest, 1955. március. VI. évfolyam 1. szám. Felelős szerkesztő: Turán Pál. Szerkesztők: Hajós György, Kalmár László, Rényi Alfréd, Szele Tibor. Szerkesztőség: Budapest V., Reáltanoda­ utca 13—15. Telefon: 187—330. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány-utca 21. 111. Telefon: 111—010. A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda Vállalat Budapest, V., József nádor-tér 1. Telefon: 180-850. Előfizetés, személyes ügyfélszolgálat József nádor­ tér 1. Üzlethelyiség. Telefon: 183-022. Előfizetés egy évre 20.— Ft. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy lapunk régebbi számai kaphatók a Posta Központi Hírlap Iroda V., József Attila­ u. 3 szám alatti Újságboltjában. TARTALOMJEGYZÉK Felszabadulásunk 10. évfordulójára . . . .­­................­................................ 1 Túrán Pál: Grünwald Géza élete és matematikai munkássága................. 6 Takács Lajos: Megjegyzés Túrán Pál „A kínai matematika történetének egy problémájáról“ című dolgozatához............................................... 27 Surányi János: Megjegyzések a kínai matematika történetének egy problé­májához ..................................................................................................... 30 Huszár Géza: A kínai matematika történetének egy problémájáról .... 36 Feladatrovat.............................................. 39 Példarovat.................................................. 47 Társulati élet......................................................................................................... 60 Hírek........................................................................................................ 92 Könyvismertetés.......................................................................................... 95

Next

/
Thumbnails
Contents